Lähihoitaja - Keravan kaupunki

Lähihoitaja - Keravan kaupunki

Haemme kahta (2) hoitoalan ammattilaista 17.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan vakinaisiin lähihoitajien palvelussuhteisiin.

Tehtävät sijoittuvat osaksi varahenkilöstöä ensisijaisesti palveluasumiseen ja kotihoitoon. Kotiyksikköinä toimii toisessa palvelussuhteessa Hopeahovin palvelukeskus ja toisessa kotihoidon yksikkö. Varahenkilöstö toimii omana yksikkönään. Varahenkilöstön toiminta-alue on rajattu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat ympärivuorokautinen hoito, asumispalveluyksiköt ja kotihoito. Poikkeuksellisissa hätätilanteissa varahenkilö pääsee auttamaan myös muissa yksiköissä.

Työ on monipuolista, pääosin ikäihmisiin keskittyvää hoivatyötä, jonka perustana on asiakas-/ ja asukaslähtöisyys sekä omatoimisuuden tukeminen. Kuntouttava työote on meillä tärkeässä asemassa. Kohtaamme asiakkaat korostaen jokaisen ainutkertaisuutta ja autamme asiakkaitamme elämään mielekästä ja oman näköistä elämää. Työ on 2- tai 3-vuorotyötä yksiköstä riippuen.

Lähihoitaja vastaa itsenäisesti tai tiimissä kotihoidon asiakkaiden hoitotyön suunnittelusta, kuntouttavan toimintatavan mukaisesta asiakaslähtöisestä hoidon toteuttamisesta, arvioinnista sekä kirjaamisesta. Lisäksi lähihoitaja on mukana luomassa ja mahdollistamassa asiakkaillemme virikkeellistä ja merkityksellistä arkea. Työssä pääset myös ohjaamaan ja neuvomaan potilaita, asukkaita, asiakkaita ja omaisia sekä perehdyttämään tarpeen mukaan opiskelijoita ja uutta henkilöstöä.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoitotyöstä ja joko ammatillista tai harrastuksissa hankittua osaamista kuntouttavan virike- ja päivätoiminnan toteuttamiseksi. Aikaisempaa kokemusta tärkeämpänä pidämme kuitenkin kiinnostusta ikääntyneiden kanssa toimimiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Toivomme sinulta iloista, oma-aloitteista ja tunnollista asennetta työn tekemiseen.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen sekä osaavan ammattilaisten joukon ja kollegojen tuen. Työympäristö on paitsi monipuolinen myös viihtyisä. Ympäriltäsi löydät hoitotyön kehittämisestä innostuneen työyhteisön, joka on rohkea ja tulevaisuussuuntautunut. Tarjoamme myös mahdollisuuden oman ammattitaitosi kehittämiseen ja sen luomaan lisävastuuseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valittavan on koeajan aikana suoritettava/esitettävä hyväksytty lääkehoidon lupa. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmämme mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän kelpoisuusehtona on lähihoitajan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Tarkastamme kelpoisuuden terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri JulkiTerhikkiin rekisteröidyistä tiedoista. Työaika on ensisijaisesti kokoaikatyötä, mutta sitä on mahdollista sovittaa yksilöllisesti elämäntilanteen mukaan.

Hakuaika päättyy 6.6.2019 klo 15.00. Hakemukset tehtävään tulee ensisijaisesti jättää sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa hoivaosasto Helmiinan ja varahenkilöstön esimies Mervi Räisänen-Vehviläinen puhelimitse 040 318 3377 tai sähköpostitse mervi.raisanen-vehvilainen@kerava.fi

Keravan kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
Osoite: Metsolantie 2, 04200 Kerava

Kerava on 36 000 asukkaan vireä ja nopeasti kehittyvä kaupunki. Keskeinen sijainti metropolialueella, hyvin hoidettu talous ja osaava henkilöstö ovat tehneet Keravasta yhden Suomen menestyneimmistä kunnista. Me täällä pienessä suuressa kaupungissamme teemme töitä rohkealla sykkeellä tulevaisuuteen katsoen. Kaupungin menestyksekkäiden palveluiden takana on osaava ja monipuolinen henkilöstömme. Arvostamme uusia näkökulmia ja innokkaita osaajia ja olemme sitoutuneita palvelujemme kehittämiseen. Kannustamme toisiamme sekä vahvistamme työllämme palveluiden vaikuttavuutta. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta sekä uudenlaisia yhteistyön tekemisen muotoja.
Kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1750 työntekijää, joista liki 600 työntekijää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla. Olemme savuton kaupunki.

Tutustu työnantajaan