Lähihoitaja - Eurajoen kunta

Lähihoitaja - Eurajoen kunta

Eurajoen kunnan vanhustenhuollossa on haettavana 24.7.2019 klo 12.00 mennessä
LÄHIHOITAJAN SIJAISUUS (VARAHENKILÖSTÖ)
ajalla 9.9.2019-9.9.2020.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto.
Edellytämme vanhustyön tuntemusta, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä sitoutumista kuntoutusta edistävään hoitotyöhön.

Työ on kolmivuorotyötä sisältäen viikonlopputyötä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.
Palkkaus KVTES:n ja sopimusten mukainen, koeaika neljä (4) kuukautta.

Haastattelut pidetään 30.7.2019 klo 9.00 alkaen ja haastateltaville ilmoitetaan erikseen.

vs. tehostetun palveluasumisen esimies Mia Kauramaa
mia.kauramaa@eurajoki.fi
p. 044 312 4229

Eurajoen kunta, Perusturva, Vanhustenhuolto
Osoite: Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki

Eurajoki on n. 9300 asukkaan merenrantakunta Satakunnassa. OL 3
rakentamisen myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna
Suomen kansainvälisin kunta.
Eurajoen kunnan arvoina ovat tuloksellisuus, oikeudenmukaisuus,
vastuunkanto, jatkuva kehittäminen ja avoimuus. Päämääränämme on tehdä
Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää.
Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen
menestystekijä.
Eurajoen kunta on savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan