Tule Mäntsälän kotiutustiimiin vuosiloman sijaiseksi!

Haemme lähihoitajaa ajalle 1.2. tai sopimuksen mukaan - 30.4.2021.

Hakuaika päättyy 21.1.2021 klo 14.00. Olemme hakijoihin yhteydessä hakuaikana.

Mäntsälän kotiutustiimi toimii osana kotiutumisen tuen palveluita Mäntsälän ja Pornaisten alueella.

Kotiutustiimin tavoitteena on ottaa vastaan uudet ja kotiutuvat asiakkaat joustavasti ja oikea-aikaisesti sekä toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella ohjata asiakkaat tarpeen mukaisten palvelujen piiriin. Tiimi toimii yhteisöohjautuen valmentavan esimiehen tuella. Tiimissä työskentelee lähihoitajia ja sairaanhoitajia ja tukena tiimeillä on lääkäripalvelut. Panostamme hyvään työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme, joten olemme koko tiiminä tukena moniammatillisesti.

  • Työ on kotona tapahtuvaa tavoitteellista toimintaa, joka tukee asiakkaiden toimintakyvyn paranemista ja mahdollistaa pärjäämisen kotona mahdollisimman itsenäisesti, omatoimisesti ja turvallisesti. Asiakkaat ovat arviointijaksolla keskimäärin 2-4 viikkoa.
  • Työ on tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen, tehostetun kotikuntoutuksen, osastojen ja kotihoidon kanssa.
Edellytämme motivaatioita kehittää omaa osaamista, työtä ja tiimin toimintaa siten, että asiakkaiden turvallinen kotiutuminen ja palvelutarpeen arviointi toteutuvat asiakaslähtöisesti yksilöllisen tarpeen mukaan ja yhteistyö asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa on mutkatonta. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.
  • Arvostamme kokemusta ikääntyneen hoitamisesta ja kuntouttavasta työotteesta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kirjaamisosaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen.
  • Odotamme että, asiakaslähtöisyys on Sinulle ykkösasia.
Kelpoisuusehtona tehtävään edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aiempaa kouluasteista ammatillista perustutkintoa sekä soveltuvuutta tehtävää

Tarjoamme hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kotiutumisen tuen toimintaa.

Kerrothan työkokemuksestasi ja osaamisestasi tarkemmin työhakemuksessa ja CV: ssä.

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on puolet työsuhteen kestosta.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

kotihoidon esimies Pia Mehtonen puh. 050 497 1722, pia.mehtonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.