Skip to main content
test
Lähihoitaja (3), sijaisuus, teho- ja valvontahoito - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lähihoitaja, tarjoamme Sinulle tilaisuuden työskennellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa teho- ja valvontahoidon yksiköissä, tule tiimiimme! Sijaisuudet (vähintään 3 sijaisuutta) sijoittuvat aikuisten teho- ja tehovalvontaan, valvontahoitoon tai lasten teho ja valvontaan. Sijaisuudet alkavat sopimuksen mukaan ja ovat kestoltaan eri mittaisia.

Oulun yliopistollisen sairaalan tehohoitokeskuksessa hoidetaan teho-, tehovalvonta ja valvontahoitoa tarvitsevat potilaat. Suurimpia potilasryhmiä ovat sydän- ja neurokirurgiset, neurologiset, vaikeaa infektiota sairastava potilaat tai monivammapotilaat. Lasten teho ja valvonnassa hoidetaan teho- ja valvontahoitoa tarvitsevia keskosia, sairaita vastasyntyneitä sekä 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Työ osastoillamme on kolmivuorotyötä.

Teho- ja valvontahoitotyössä potilaan hoito on moniammatillista tiimityöskentelyä, jossa korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot. Arvostamme kokemusta teho- ja valvontahoitotyöstä, innostuneisuutta ja motivoituneisuutta teho- ja valvontahoitotyöhön sekä kykyä toimia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Lasten teho- ja valvontahoitotyössä arvostamme lisäksi kokemusta sairaiden lasten hoitotyöstä. Tuemme tiedollista ja taidollista kehittymistä hyvällä perehdytyksellä.

Lähihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat osastonhoitajat: Tuija Moisio (aik. teho- ja tehovalvonta), p. 050 465 4305, Sanna Hämäläinen (aik. teho- ja tehovalvonta), p. 050 357 9999, Päivi Pehkonen-Karioja (aikuisten valvonta), p. 040 508 5704 ja Ulla Heikkinen (lasten teho), p. 040 134 7360. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikka, OYS Tehohoitokeskus, Teho- ja valvontahoitotyö

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat