Haemme lähihoitajaa tai hoitoalan opiskelijaa eripituisiin sijaisuuksiin Toivakan kunnan kotihoitoon.Tule osaksi iloista ja osaavaa työyhteisöämme.

Kotihoidossa huolehditaan jokaisen asiakkaan yksilöllisistä tarpeista hänen omassa kodissaan. Työ on monipuolista ja ihmisläheistä hoito- ja hoivatyötä, joten arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavaa työotetta.

Kotihoidossa tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä ja huomioidaan voinnissa tapahtuvia muutoksia. Me hoitajat, huolehdimme kotona asuvien ikäihmisten perushoidosta, sairaanhoidollisista tehtävistä, kuntoutuksesta ja osallistumme lääkesuunnitelman mukaiseen lääkehoitoon. Teemme yhteistyötä omaisten ja eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu myös palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta yhteistyössä kotihoidon sairaanhoitajan kanssa.

Meillä saat käyttää osaamistasi laaja-alaisesti. Työympäristömme on meille myös oppimisympäristö, joka mahdollistaa työssä kehittymisen. Tarjoamme sinulle osaavan tiimin tuen ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä yksikkömme toimintaa.

Pätevyysvaatimuksena sijaisuuteen on lähihoitajan tai vastaava tutkinto. Lisäksi tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain mukainen laillistus Suomessa (559/1994). Lähihoitajan sijaisuudessa voi työskennellä lähihoitaja opiskelija, jolla on opinnoista suoritettu 2/3, sekä lääkeosaamisen perusteet: teoria ja laskut suoritettu.

Voimassa oleva ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat tehtävän kannalta välttämätömiä.

Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Työ on kaksivuorotyötä ja sisältää varallaoloa öisin.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä työterveyshuollossa

Toivakan kunta on savuton työpaikka.
Lisätietoja tehtävästä antaa vanhuspalveluvastaava Kati-Marita Rissanen puh: 040 8393 489. Sähköposti kati-marita.rissanen@toivakka.fi

Hakuaika päättyy heti, kun sopiva työntekijä löytyy. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen
kati-marita.rissanen@toivakka.fi.
Hakemukseen tulee liittää jäljennökset opiskelutodistuksista sekä ansioluettelo.

Tutustu työnantajaan

Kati-Marita Rissanen, 040 8393 489, kati-marita.rissanen@toivakka.fi

Toivakan kunta, Perusturva, Kotipalvelu
Osoite: Iltaruskontie 4b, 41660 Toivakka

Toivakan kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat