Lähihoitaja - Laukaan kunta

Haemme lähihoitajaa Laukaan kunnan vanhus- ja vammaispalveluun lähihoitajan määräaikaiseen tehtävään vahvistamaan vanhusten palvelujen varahenkilöyksikköä. Sijaisuus täytetään heti, kun on mahdollista ja se kestää ainakin 1.8.2021 saakka.

Vanhusten palvelujen vastuualueeseen kuuluvat ikäihmisten arjessa selviytymistä edistävät palvelut, joita toteutetaan päivätoiminnassa, kotihoidossa, arviointi- ja kuntoutusyksikössä sekä asumispalveluissa. Varahenkilöyksikön työntekijän työ edellyttää liikkumista koko Laukaan kunnan alueella työvoimatarpeen mukaisesti, joten ajokortti ja oman auton käyttäminen on välttämätöntä.

Etsimme joukkoomme asiakaslähtöistä lähihoitajaa, jolla on positiivinen palveluasenne ja hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Työssä edellytetään asiakkaiden toimintakykyä tukevaa työotetta, vastuuntuntoa, oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä muuttuvissa työtilanteissa, sekä halua oppia uusia asioita.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan määräaikaiseen toimeen on lähihoitajan tutkinto tai alan aikaisempi kouluastei-nen ammatillinen tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) sekä rekisteröinti Valvirassa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta. Lisäksi tulee olla voimassa työn ammattitaitovaatimuk-sen mukaiset lääkeluvat ja hygieniapassi.

Työaikamuotona on jaksotyöaika, 38.25 h/vko. Työ on pääasiassa kaksivuorotyötä, mutta kolmivuorotyökin on mahdollinen. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät Kvtes mukaisesti.

Hakuaika päättyy 18.1.2021 klo 15.00.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Hakemus ja cv, joita ei palauteta, osoitteella Laukaan kunta, kirjaamo, PL 6, 41341 Laukaa tai osoitteeseen kir-jaus@laukaa.fi.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa ensisijaisesti sähköpostilla palvelupäällikkö Heli Lerkkanen, heli.lerkkanen@laukaa.fi, puh. 040 6472607 ja vanhus- ja vammaispalvelun johtaja Maarit Heikkinen, maarit.heikkinen@laukaa.fi puh. 0400 742383

Laukaan kunta, Perusturvapalvelut, Vanhus- ja vammaispalvelut
Osoite: Pelloskuja 3, 41340 Laukaa

Laukaa on sydämellinen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on moni-puoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja virkeää yrittäjyyttä.

Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän työyhteisön tuen. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintaamme ja henkilöstöämme.