Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 272/2005 mukainen lähihoitajan kelpoisuus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on kuusi kuukautta. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja

http://www.loimaa.fi

Tutustu työnantajaan

Kotihoidon hallinnollinen osastonhoitaja Kirsi Theodorakis puh. 02 761 2381.

Loimaan kaupunki
Osoite: Vareliukenkatu 1, 32200 Loimaa

kts. www.loimaa.fi