Rovaniemen kaupungin Ikäihmisten palvelualueella
on haettavana

lähihoitajahoitajan toimi
tämän hetkisenä sijoituspaikkana Ikäihmisten palvelualueen varahenkilöstö.

Varahenkilöstö käsittää kuntoutussairaalan, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan sekä kotihoidon alueet. Varahenkilöstö korvaa yksiköissä välitöntä ja lyhytaikaista sijaistarvetta Rovaniemen kaupungin palvelualueella. Työ on kaksivuorotyötä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Lähihoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan tutkinto.

Arvostamme aitoa kiinnostusta ikäihmisten palveluiden kehittämiseen, ennakkoluulotonta asennetta ja luovaa ajattelukykyä. Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtelevan työtehtävän ikäihmisten palvelualueella.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain ( 1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotus suojaa. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759 7§). Vakituiseen toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 22.9.2021 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 27, 3. krs, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 22.9.2021 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Toimen täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vt. palveluvastaava Mari Rissanen p. 040 6527 220 mari.rissanen@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelualue, Varahenkilöstö

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat