test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana 2 lähihoitajan tointa, joiden sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa Hoidon ja hoivan tulosalueella Jokikartanon palvelukeskuksessa Pyhäjoella.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Edellytämme tehtävässä Tartuntatautilain 48 §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asukkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan. Työ on kolmivuorotyötä.

Jokikartanon palvelukeskus tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa hoivaa ikäihmisille. Toiminnassamme korostuvat aito välittäminen ja luottamuksellisuus. Moniammatillisen tiimimme tavoitteena on luoda aktiivinen arki yhdessä asukkaidemme kanssa heidän hyvinvointiaan tukemaan. Omahoitajana pääset toteuttamaan asukkaiden yksilöllistä hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhteistyössä asukkaan läheisten kanssa.

Meillä erityisosaamisesi ja persoonasi saa näkyä! Arvostamme aitoa kiinnostustasi ikäihmisten hoivaan sekä kokemusta työskentelystä heidän kanssaan. RAI- järjestelmän osaaminen katsotaan eduksesi. Hoitajana kohtelet asukkaita, työkavereita ja omaisia lämpimästi heitä kunnioittaen. Olet hyvä tiimipeluri, mutta kykenet tarvittaessa myös itsenäisiin päätöksiin. Jatkuva kehittäminen on luonnollinen osa työtäsi ja olet avoin uusille ideoille. Meillä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista mm. tarjoamalla Smartum- ja ateriaedun, erilaisia koulutuksia sekä kattavan työterveyshuollon.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan 1.12.2021 jälkeen alkaviin uusiin palvelussuhteisiin valituille hoitohenkilöstötyöntekijöille 400 €/kertapalkkio, kun yhtäjaksoista palvelusta on kertynyt 7 kk ja 800 €/kertapalkkio, kun yhtäjaksoista palvelussuhdetta on kestänyt 12 kk. Kertapalkkiot ovat voimassa ajalla 1.12.2021-31.12.2022.

Valmistauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Huom! Toimen hakuaikaa on jatkettu. Tätä tointa aiemmin hakeneet otetaan huomioon hakuprosessissa.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8422. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Sinulle suositellut työpaikat