Lähihoitaja (4) - Akaan kaupunki

Kotihoidon tarkoituksena on vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymisen tukeminen koti- ja tukipalveluin. Kotihoitoyksikkö on perushoitoa ja hoivapalveluja tuottava toimija, jonka henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen ja ammattitaito.
Kotihoitoyksikön keskeinen tavoite on tukea asiakkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tärkeä osa kotihoitoyksikön toimintaa on kotiutusprosessi, jossa tuetaan asiakkaan siirtymistä tilapäisestä laitoshoidosta kotihoitopalveluiden piiriin.

Akaan kotihoidossa on avoinna neljä (4) lähihoitajan tointa.
Työ on 2-vuorotyötä. Työssä tarvitaan omaa autoa.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto.

Arvostamme hakijoiden joustavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja kuntoutusmyönteistä tiimityöskentelytaitoa.

Tutustu työnantajaan

palveluesimies Eija Kauranen, puh. 040 335 3435, eija.kauranen@akaa.fi (1.7.2020 asti)
lähihoitaja Tiina Seppänen, puh. 040 335 3594, tiina.seppanen@akaa.fi (2.7.-10.7.2020)

Akaan kaupunki, Perusturvatoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut, Kotipalvelu, Akaan palvelualue
Osoite: Puskuritie 6, 37800 Akaa

Akaa on n. 16 500 asukkaan kehittyvä kaupunki Suomen kasvukäytävällä. Akaan kaupungin elinvoimaisuuden kulmakiviä ovat loistavat liikenneyhteydet ja erinomainen sijainti kasvun keskiössä. Savuttoman kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1 050 työntekijää.

Akaa tuottaa vanhus- ja vammaispalvelut yhteistoiminta-alueella, jonka muodostavat Akaan kaupunki ja Urjalan kunta. Yhteistoiminta-alueen asukasluku on n. 21 400. Yhteistoiminta-alueellamme toimii kotihoito ja kotisairaala. Asiakkaat on jaettu kahteen palvelualueeseen; Akaan palvelualueeseen ja Urjalan palvelualueeseen.