Skip to main content
test
Lähihoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Oletko kiinnostunut ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisesta Kallion kotiin annettavissa palveluissa? Tarjoamme sinulle työtä, jossa voit olla vaikuttamassa parhaaseen asiakas kokemukseen juuri si-nun ammattitaidollasi ja yhteistyöllä moniammatillisen tiimin kanssa. Tuemme sinua ammatillisessa kasvussa ja vahvistamme osaamistasi.
Lähihoitajan toimi

Yksi (1) LÄHIHOITAJAN TOIMI, jonka alkusijoituspaikka tilapäishoidon yksikkö Kotikartano 4 Yli-vieska
Yksi (1) LÄHIHOITAJAN TOIMI, jonka alkusijoituspaikka palveluasuminen Kotikartano 3 Ylivieska
Yksi (1) LÄHIHOITAJAN TOIMI, jonka alkusijoituspaikka tilapäishoidon yksikkö Hopeakoti, Nivala

Lähihoitajan työ on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä, joka sisältää perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Lähihoitaja työskentelee tiimityössä ja vastaa omahoitajana asiakkaidensa hoitosuunnitelmasta sekä osallistuu hoidon suunnitteluun. Lähihoitajan työ tilapäishoidossa on kolmivuorotyötä ja palveluasumisessa kaksivuorotyötä.
Arvostamme positiivista asennetta, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työssä pääset käyt-tämään luovuuttasi ja ongelmanratkaisutaitojasi. Kannustamme oman työn kehittämiseen ja otam-me ilolla vastaan kehittämisideoita. Esimiehet sekä tiimisi ovat tukenasi ja varmistavat, että työsi sujuu. Tarjoamme sinulle henkilöstöetuina mm. liikunta/kulttuuriedun, työterveyshuollon ja mahdolli-suuden osallistua koulutuksiin. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistämiseksi meillä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. Ennen kaikkea tarjoamme työpaikan, jossa pääset ke-hittymään ammatillisesti ja voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994 2§ 2mom.) tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3§ 2mom.) mu-kainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Toimet täytetään sopimuksen mukaan. Palk-kaus on kunnallisen yleisen SOTE:n ja työn vaativuuden (TVA) mukaan. Toimissa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus ter-veydentilastaan ja edellytämme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukaista rokotesuojaa. Valittavan on koeajan aikana suoritettava/esitettävä hyväksyttävä lääkehoidon lupa
Lähesty meitä kiinnostusta herättävällä hakemuksellasi kuntarekryn (kuntarekry.fi) kautta viimeis-tään 10.7.2022. Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme heille kutsun haastatteluun sähköpostilla. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Yhteydenotot ja lisätietoja:
palveluesihenkilö Krista Paakki p. 044 419 5407
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Krista Paakki p. 044 419 5407, krista.paakki@kalliopp.fi

Lisätietoja

Ympärivuorokautiset palvelut

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!


Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Sinulle suositellut työpaikat