Skip to main content
test
Lähihoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on avoinna lähihoitajan sijaisuus 31.12.2022 saakka vanhuspalveluiden palvelulinjalla. Ensisijainen sijoituspaikka on Pyhäjärven terveyskeskuksen vuodeosasto. Työ on 3-vuorotyötä.

Lähihoitajan tehtävään kuuluu perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutuspotilaiden ja kotona asuvien kokonaisvaltainen kliininen hoitotyö. Lähihoitaja työskentelee moniammatillisessa työryhmässä, johon hoitajien ja lääkärien lisäksi kuuluu kuntoutuksen asiantuntijoita.

Olethan reipas, ennakkoluuloton ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa asiakastilanteissa sekä erilaisissa työympäristöissä. Asiakas ja hänen hyvinvointinsa on meillä ykkösasia, työkaveria unohtamatta.
Meillä saat hyvän perehdytyksen, tukemme ja ohjauksen sekä roppakaupalla työkokemusta. Arvostamme innokkuutta kehittää omaa työtä sekä olla mukana kehittämässä työyksikön toimintatapoja, hyvää paineensietokykyä, tiimityötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Henkilöstöetuuksina tarjoamme muun muassa työterveyshuollon palvelut, liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointietuuksia sekä mahdollisuuden käyttää kuntosalipalveluita.

Kelpoisuusehdot määräytyvät lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä nro 559/1994 mukaisesti. Hakijalta edellytetään tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakijan on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Mikäli tunnistit itsesi, laitathan hakemuksesi ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 451146. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Raija Karhu 044 4457 775
Voit tehdä kyselyt myös s.postilla: etunimi.sukunimi@selanne.net

Lisätietoja

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Hoito- ja vanhustyön palvelut, Pyhäjärven kotihoito

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut Kärsämäelle. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.


Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Sinulle suositellut työpaikat