Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana kaksi (2) lähihoitajan vakinaista toimea, joiden sijoituspaikka palvelusuhteen alkaessa on varahenkilöstössä, vammaisten asumispalveluissa. Varahenkilöstöyksikkö sijoittuu hallinnollisesti hoidon ja hoivan palveluiden tulosalueelle. Lähihoitajat työskentelevät ensisijaisesti vammaispalveluiden asumispalveluyksiköissä paikaten äkillisiä ja lyhytaikaisia sijaistarpeita Raahessa Antinkankaan palvelukodissa ja Kompassissa, Ruukissa Kaarnakodissa sekä Pyhäjoella Niittykodissa.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 8 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto sekä vahva ammattitaito ja osaaminen.

Edellytämme tehtävässä Tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asukkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan.

Sijaispoolin työntekijän työssä menestymiseen tarvitset:
- Aitoa kiinnostusta vammaistyöhön sekä motivaatiota kehittää uutta toimintamallia
- Luovaa ja joustavaa asennetta sekä rauhallista työotetta
- Kykyä sopeutua uusiin ja muuttuviin tilanteisiin
- Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- Asiakaslähtöistä työskentelyotetta sekä itsemääräämisoikeuden tuntemusta
- Liikkuvan työn vuoksi edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan vakituiseen työsuhteeseen tulevalle lähihoitajalle rekrytointilisää 300 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka. Kuukausittain maksettavan rekrytointilisän lisäksi tarjolla on myös kertapalkkio, joka on sitä suurempi mitä nopeammin työntekijä pääsee aloittamaan kuntayhtymän palveluksessa. Mikäli työntekijä on kuntayhtymän palveluksessa 3.7.2022 mennessä, hän on oikeutettu 600 euron kertakorvaukseen. Jos aloituspäivä on 25.7.2022 mennessä, kertapalkkio on 400 euroa ja 15.8.2022 mennessä aloittaville kertapalkkio on 200 euroa. Sekä rekrytointilisään että kertapalkkioon on oikeutettu vähintään 2 kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Valmistauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja hygieniapassi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Huom! Hakuaikaa on jatkettu. Tätä tointa aiemmin hakeneet otetaan huomioon hakuprosessissa.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Henna Jokimäki p. 040 135 8586. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat