Skip to main content
test
Lähihoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kotihoitoon terveys- ja vanhuspalveluiden palvelulinjalle haetaan lähihoitajaa. Tehtävän alkusijoituspaikka on Haapajärven kotihoito.

Kotihoidon lähihoitajan tehtävään kuuluu kokonaisvaltainen asiakkaiden kotona asumisen mahdollistaminen, joka sisältää turvallisen hoivan ja huolenpidon edistäen näin ollen asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat tukea tai apua selviytyäkseen kotona. Kotihoito tukee asiakasta toimimaan itsenäisesti ohjattuna myös kuvapuhelupalvelun avulla. Työ on 3- vuorotyötä. Kotihoidossa työn luonteen vuoksi oma auto ja ajokortti on välttämätön. Käytössämme on Lifecare- potilastietojärjestelmä sekä Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä.

Arvostamme yhteisöllisyyttä, hyviä yhteistyötaitoja, innovatiivisuutta ja oma- aloitteisuutta. Kotihoidon työssä perusedellytyksiä ovat asiakasta arvostava ja inhimillinen työote, vastuullisuus, joustavuus, hoitotyön ja lääkehoidon osaaminen. Odotamme sinulta hyviä tiimityöskentelytaitoja, kehittämishalukkuutta ja rakennat omalta osaltasi työyhteisön hyvää ilmapiiriä. Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen ja ohjauksen mukavassa porukassa. Mikäli olet innokas oppimaan uutta ja tartut rohkeasti uusin haasteisiin, niin saatat olla etsimämme henkilö. Henkilöstöetuuksina tarjoamme muun muassa työterveyshuollon palvelut, liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointietuuksia sekä mahdollisuuden käyttää kuntosalipalveluita.

Kelpoisuusehdot määräytyvät lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä nro 559/1994 mukaisesti. Hakijalta edellytetään tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja. Työssä on 6 kk koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 456673. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kotihoidonohjaaja Anu Tanhuala p.044 4456 175
Hoito- ja vanhustyönjohtaja Virpi Jaatinen 044 4456 336
Voit tehdä kyselyt myös s.postilla: etunimi.sukunimi@selanne.net

Lisätietoja

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Hoito- ja vanhustyön palvelut, Haapajärven kotihoito.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut Kärsämäelle. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.


Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Sinulle suositellut työpaikat