Haemme Mäntsälän akuuttiosastolle lähihoitajaa

vakituiseen työsuhteeseen alkaen sopimuksen mukaan - 31.1.2022.

Hakuaika päättyy 28.1.2021 klo 14.00.

Akuuttiosastolla hoidetaan perusterveydenhuollon sairaalahoitoa tarvitsevia akuutisti sairastuneita, jatkohoitoa vaativia kuntoutuspotilaita sekä palliatiivisen hoidon potilaita. Osasto toimii myös kotisairaalan palliatiivisten potilaiden tukiosastona. Mäntsälän akuuttiosaston potilaspaikkamäärää nostetaan 12 ss verran Nurmijärven akuuttiosastojen sulkeuduttua peruskorjauksen vuoksi. Tarvitsemme nyt henkilöstöä toteuttamaan tämän muutoksen Mäntsälässä.

Potilaat tulevat osastolle terveyskeskusten akuuttivastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksistä sekä erikoissairaanhoidon osastoilta. Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan ja tarpeen mukaan hänen läheistensä kanssa. Hoitoa ja kuntoutusta suunnittelevat sekä toteuttavat useat eri terveydenhuollon ammattilaiset kuten lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja hoitokoordinaattori.

  • Lähihoitajana toimit moniammatillisen tiimin jäsenenä, vastaten omalta osaltasi potilaiden hoitotyöstä. Työnjako on organisoitu vastuuhoitajamallin mukaisesti.
  • Työ on vuorotyötä, joka sisältää ilta-, viikonloppu ja yötyötä.
Toivomme, että olet kiinnostunut perusterveydenhuollon sairaalahoidon monipuolisista tehtävistä. Arvostamme potilas- ja asiakaslähtöistä ajattelua sekä kykyä toimia yhteistyössä monien eri sidosryhmien kanssa oman yksikkösi lisäksi koko Keusoten alueella.

Työ tarjoaa Sinulle vaihtelevia työtehtäviä ja mahdollisuuden kehittää itseäsi lähihoitajana. Työnkehittämisessä suuntaa antaa Lean-filosofia, joka hyödyntää kaikkien ammattilaisen osaamisen. Käytössämme on yhteisöllinen työvuorosuunnittelu - näin pääset vaikuttamaan omiin työvuoroihisi. Tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden olla mukana uudistamassa ja yhtenäistämässä koko kuntayhtymän hoitotyötä. Tule mukaan osaavaan ja kannustavaan työyhteisöömme!

  • Kelpoisuusehtona edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista lähihoitajan pätevyyttä. Huomioimme haussa myös lähiaikoina valmistuvat opiskelijat, joilla on kokemusta vastaavantyyppisestä työstä.
Lisätiedot & yhteydenotot:Palkkaus sekä palvelussuhteenehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Määräaikaisuuksissa korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.
  • edellytämme LOVe-lääkehoidon verkko-opintojen, tenttien ja käytännön näyttöjen suorittamista koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.