Skip to main content
test
Lähihoitaja: ikäihmisten asumispalvelut (Koivupiha), Joensuu; määräaikainen (id8180) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

"Työpaikan valinta tuppaa vaikuttamaan aika moneen muuhunkin asiaan kuin itse työhön. Muidenkin kuin tekijän osalta. Siksi niitä rekrymainoksissa perinteisesti viliseviä näköalapaikkoja, monipuolisia mahdollisuuksia ja tukea antavia yhteisöjä on hyvä olla tarjolla myös työajan ulkopuolella. Meistä tuntuu, että meiltä sellaisia hyvinkin voisit löytää. Avaa mielesi sekä sydämesi ja tutkiskele itse!"


HAEMME 3.12.2023 MÄÄRÄAIKAISEEN TEHTÄVÄÄN

LähihoitajaaKoivupihan hoivakotiin Joensuuhun


TehtävänkuvausTehtävänkuvasi on monipuolinen, ja odotamme sinulta kykyä soveltaa lähihoitajan osaamistasi erilaisissa hoitotilanteissa. Olet avoin uusille ideoille ja innokas kehittämään hoitotyötä yhdessä tiimisi kanssa. Asukas-lähtöisyys on meille erityisen tärkeää, joten odotamme sinun osaavan kuunnella ja huomioida asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet hoitotyössäsi.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä. Olet vastuullinen ja otat omatoimisesti hoitaaksesi työtehtäväsi, samalla kuitenkin näyttäen esimerkkiä muille tiimiläisille yhteistyön merkityksellisyydestä. Työssäsi korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, joiden avulla luot luottamusta asukkaiden ja työyhteisön välille.

Arvostamme positiivista asennetta työtäsi kohtaan ja innostusta kehittää sekä itseäsi että työyhteisöäsi. Odotamme sinun osallistuvan avoimesti ja aktiivisesti työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Ennakkoluulottomuus ja oma-aloitteisuus ovat sinulle luontaisia piirteitä, ja ne auttavat sinua tarttumaan uusiin haasteisiin ja löytämään ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa.

Työ on kolmivuorotyötä.

Työyhteisön esittelyTyöyhteisön jäsenet koostuvat eri ammattiryhmistä, jotka tekevät yhteistyötä saumattomasti asukkaiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Tärkein tehtävä on asukkaiden päivittäisen hoivan ja tuen varmistaminen sekä heidän toimintakykynsä edistäminen. Tämä vaatii tiimityötä ja joustavuutta, sillä jokaisen asukkaan tarpeet voivat olla yksilöllisiä ja vaihdella päivittäin.

Asukkaiden yhteisöllinen asuminen mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja vertaistuen, mikä tuo iloa ja merkitystä heidän arkeensa. Työyhteisön tehtävänä on edistää yhteisöllisyyttä ja järjestää erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia, jotka innostavat asukkaita osallistumaan ja luomaan ystävyyssuhteita.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvat asukkaat tarvitsevat enemmän hoitoa ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Työyhteisö vastaa asukkaiden lääkehoidosta, hygieniasta, ravinnosta ja muista tarvittavista hoitotoimenpiteistä. Työtä tehdään tiiviisti yhdessä muiden ammattilaisten kanssa varmistaakseen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden.

Työpaikan sijainti: Kirkkokatu 13, 80100 Joensuu

Kelpoisuusehdot Lähihoitajilta odotamme sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoa.

Palkkaus ja edutTehtäväkohtainen palkka on: 2465,88 euroa / kk.

Maksamme henkilöstöllemme työkokemuksen perusteella työkokemuslisää, joka työkokemuksesi määrästä riippuen voi olla 3 % tai 8 %. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Siun sotessa on käytössä henkilöstön palkitsemisen kokonaisuus. Kokonaisuus sisältää tällä hetkellä esimerkiksi työsuorituksen arviointiin perustuvan henkilökohtaisen lisän palkitsemisohjelmassa määriteltyjen kriteerien mukaisesti sekä erilaisia pikapalkitsemisen muotoja. Lisäksi siunsotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten

  • ePassin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuna
  • lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja
  • tilapäismajoitusta/soluasuntoja laajasti maakunnan alueella
Lisätiedot Sijaisuus on alustavasti suunniteltu alkavan mahdollisimman pian ja kestävän 9.1.2023 saakka, mutta otamme hakijoiden toiveet huomioon ja olemme avoimia neuvottelemaan ajankohdasta. Tavoitteenamme on luoda joustava työympäristö, joka sopii sekä sinulle että meille. Joten rohkeasti ilmaise toiveesi, ja löydämme yhdessä sopivan ratkaisun.

Lisätietoja antaa palveluesihenkilö Maria Kurki-Hirvonen, puh. 013 330 8576.

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Tehtävä täytetään ja haku päätetään soveltuvan hakijan löydyttyä.

Joensuussa 17.11.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-8180
  • 17.11.2023 - 3.12.2023 23:59
  • Pohjois-KarjalaJoensuuKunta

Yhteystietomme

palveluesihenkilö Maria Kurki-Hirvonen, puh. 013 330 8576.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat