Lähihoitaja, Kerimäen lyhytaikaisyksikkö - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 23.10.2020 klo 14.00 mennessä

Sosiaalipalvelujen tulosalueella Kerimäen lyhytaikaisyksikössä

Lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsopimussuhde

Kerimäen lyhytaikaisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa Sosterin alueen ikäihmisille kirkonkylän sydämessä. Asukaspaikkoja on yhteensä 30, joista 23 on lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta varten. Moniammatillisessa työyhteisössä työskentelee sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia sekä fysioterapeutteja.

Haemme joukkoomme gerontologisen hoitotyön osaajia. Arvostamme koulutusta ja kokemusta ikäihmisten hoitotyöstä. Odotamme hakijalta innokkuutta ja kehittävää asennetta työhön. Lisäksi odotamme hakijalta näkemystä asiakkaan merkityksekkään arjen mahdollistamisesta, kuntouttavaa työotetta sekä kykyä toimia moniammatillisessa työyhteisössä. Kinestetiikan osaamisen katsomme eduksi. Lähihoitajan työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan tehtävään on lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto.

Työ aloitetaan 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, joka sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävien täytössä noudatamme 4 kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 316118. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Savonlinna 8.10.2020

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-ikaantyneille/palveluasuminen-ja-vanhainkodit/kerimaen-vanhainkoti/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävistä antaa vastaava sairaanhoitaja Kirsi Tynkkynen, p. 044 417 2358 ja palvelupäällikkö Suvi Kontinen, p. 044 417 2144.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Hälväntie 3, 58200 Kerimäki

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.