Lähihoitaja/Kesätyö - Tampereen kaupunki

Ikäihmisten palveluissa tarjotaan kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista Tampereella ja Orivedellä. Kotihoidossa työtä tehdään asukkaan omassa kodissa. Tehostettu palveluasuminen palvelee ikäihmisiä, jotka eivät kykene asumaan omassa kodissaan kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

Etsimme eri pituisiin kesäsijaisuuksiin lähihoitajia. Sijaisuudet ovat touko-syyskuun ajalla, sopimuksen mukaan.

Lähihoitajan työ kotihoidossa on yksintyöskentelyä asiakkaiden kotona. Työn sisältö määräytyy kunkin asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti päivittäisissä toimissa ja asioinnissa avustamista sekä sairaanhoidollisia tehtäviä. Työ on kaksivuorotyötä.

Tehostetussa palveluasumisessa työ on moniammatillista tiimityötä. Tehtäviin kuuluu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti heidän perushoidostaan ja hoivastaan huolehtiminen sekä mm. lääkehoidon toteutus. Lähihoitajat osallistuvat myös kodinhoidollisiin tehtäviin sekä mahdollistavat asiakkaiden osallistumista erilaiseen viriketoimintaan, liikuntaan ja ulkoiluun. Työ on kolmivuorotyötä.

Kesäsijaisuuksia voi tehdä nimikesuojatun lähihoitajan lisäksi myös lähihoitajaopiskelija, jolla on vaadittavat opintokokonaisuudet ja lääkehoito suoritettuna. Tehtävässä voi toimia myös muun soveltuvan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutuksen suorittanut tai sairaanhoitaja/terveydenhoitaja-opiskelija, joilla on sairaanhoitajan tutkinnosta suoritettuna vähintään 60 op, ensimmäinen harjoittelu ja lääkehoito. Eduksi tehtävässä on aikaisempi työkokemus ja voimassaoleva LOVE-testi (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Tehtävään vaaditaan hygieniapassi.
Tehtävissä suositellaan tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut


Hakuaika päättyy 31.1.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut.html

Tutustu työnantajaan

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut.html

Tampereen kaupunki, Ikäihmisten palvelulinja
Osoite: Orivesi, Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Yksikön esittelyteksti lisätään Rekrytointipalveluissa.