Lähihoitaja Kilonpuron palveluasuntoihin - Espoon kaupunki

Osaat tehdä itsenäisiä ratkaisuja, nautit mahdollisuudesta vaikuttaa työn sujuvuuteen sekä kehittää osaamistasi ja työtäsi yhdessä työyhteisön kanssa. Työn kehittäminen kuuluu meille kaikille.

Espoo kaupungin vammaispalveluihin Kilonpuron palveluasuntoihin haetaan lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Työt alkavat 31.5. tai sovitusti. Haastatteluja voidaan toteuttaa jo hakuajan puitteissa, huomioiden mahdollisen poikkeustilanteen tuomat ohjeistukset.

Lähihoitajana olet osa moniammatillista tiimiä, joka yhdessä muun henkilökunnan kanssa edistää asukkaiden itsenäistä elämää. Henkilökuntaa meillä on yhteensä 20, joka koostuu lähihoitajista, ohjaajasta, sairaanhoitajasta, toimintaterapeutista sekä vastaavasta ohjaajasta. Päivittäisiin tehtäviin kuuluu hoitaa, avustaa ja ohjata asukkaita muun muassa, lääkehoidon toteutuksessa, kodinhoidossa, hygieniassa sekä asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin. Lisäksi tehtäviin kuuluu kirjata terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvät toimenpiteet asiakastietojärjestelmään. Tehtävänä on myös laatia, toteuttaa, kirjata ja arvioida yhdessä tiimin ja asukkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutumista ja tavoitteita. Tehtävä voi sovitusti sisältää muita mahdollisia yksikön toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä sinun vahvuuksiesi mukaan.

Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja vaikeavammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissa sekä asumisvalmennusta vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Yksikössä on huoneistoja 21, joista 18 on varattu vakituiseen asumiseen ja 3 asumisvalmennukseen. Lisäksi asumisen tukipalveluja tarjotaan yksikön läheisyydessä asuville tuetun asumisen asiakkaille. Työn on jaksotyötä ja vuoroja voi olla kaikkina viikonpäivinä, sisältäen aamu, ilta ja yövuoroja työvuorosuunnitelman mukaisesti.

Toiminta perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Palvelussa noudatetaan sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä sekä ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä.

Työpaikan nimi: Kilonpuron palveluasunnot

Työaika: jaksotyöaika = 114 h 45 min 3 viikkoa.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa. Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kykyä ammatilliseen vuorovaikutukseen ja empaattiseen kohtaamiseen asiakkaiden ja heidän läheisten kanssa. Kokemusta vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden hoidosta, ohjauksesta ja toimintakyvyn tukemisesta. Oman työn tai työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa. Tietotekniset taidot ovat eduksi.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Hanna Tikkanen 046 877 1758, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut, Vaikeavammaisten asumispalvelut

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Espoon kaupungin vammaisten palveluihin kuuluvat vammaissosiaalityö, asumisenpalvelut sekä päivä- ja työtoiminta. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia palveluja omannäköisen elämän mahdollistamiseksi. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta, asiakasturvallisuutta ja palvelujen laatua. Henkilöstöetuina tarjotaan mm. työsuhdematkalippuetua ja liikunta- ja kulttuurietua.

Meillä vammaispalveluissa on kahdeksan erilaista asumisen yksikköä, joissa työskentelee noin 100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, lähihoitajia, ohjaajia, sairaanhoitajia sekä vastaavia ohjaajia. Työmme perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan järjestämme asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Palveluissamme noudatetaan sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä sekä ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä.  Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Oman työn kehittäminen kuuluu meille kaikille.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kilonpurontie 1 d 63, 02610 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat