LÄHIHOITAJA kotihoidon resurssipooli - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) hoito- ja hoivapalveluissa kotihoidon tulosyksikössä on haettavana

LÄHIHOITAJAN toimi, alkusijoituspaikka kotihoidon resurssipooli

Hakuaikaa jatketaan 31.5. saakka. Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Kotihoito on tulevaisuuden ala. Kotihoito on asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoidon tehtävä on yhdessä läheisten ja yhteistyötahojen kanssa mahdollistaa asiakkaan itsenäinen ja laadukas elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Resurssipooli on Kallion kotihoidossa toimiva yksikkö. Resurssipoolin avulla varmistetaan osaavan ja perehdytetyn henkilöstön saatavuus kotihoidossa. Resurssipoolin hoitajat työskentelevät kotihoidon eri yksiköissä vastaten yksiköiden akuutteihin poissaoloihin.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994 2§ 2mom.) tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3§ 2mom.) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Ensisijaisena suuntautumisvaihtoehtona on kuntoutus, vanhustyö tai sairaanhoito- ja huolenpito. Työhön sisältyy asiakkaan kuntouttava ja kokonaisvaltainen hoiva- ja hoitotyö. Resurssipoolissa työskentely on vaihtelevaa ja vastuullista, tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä työssäsi innostavassa työyhteisössä.

Haemme toimeen ammattilaista, jolla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä ratkaisukeskeinen ote kotihoidon työhön. Odotamme sinulta vahvaa ammatillisuutta ja osaamista, kykyä ja taitoa työskennellä muuttuvissa tilanteissa ja työympäristöissä sekä erinomaista palveluasennetta. Kotihoidossa edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Toimi täytetään sopimuksen mukaan. Palkkaus kunnallisen yleisen KVTES:n ja työn vaativuuden (TVA) mukaan. Toimessa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja tartuntatautilain 48 § mukainen rokotussuoja on suositeltavaa.

Lähetä hakemus Kuntarekryn kautta. Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostitse.

Yhteydenotot ja lisätietoa:
- henkilöstökoordinaattori Merja Koskela p. 044 419 5440
- henkilöstökoordinaattori Sirkku Kallio p. 044 419 6710
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteydenotot ja lisätietoa:
- henkilöstökoordinaattori Merja Koskela p. 044 419 5440
- henkilöstökoordinaattori Sirkku Kallio p. 044 419 6710
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Kotihoidon resurssipooli
Osoite: Ratakatu 1, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!