Lähihoitaja, (kotihoito liikkuva tiimi) - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

ESSOTE hakee kolmea (3) lähihoitajaa vanhus- ja vammaispalvelujen kotihoidon liikkuvaan tiimiin eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin 22.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhteiden kestot ovat 30.6.2021, 6.8.2021 ja 31.12.2021 saakka.

Lähihoitajan työ kotihoidossa koostuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja palvelusta. Työ sisältää sekä sairaanhoidollista palvelua, kuntoutusta että päivittäisissä toiminnoissa avustamista. Työhön kuuluu asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen arviointia. Kotihoidossa työskennellään moniammatillisina tiimeinä, joissa lähihoitaja ja sairaanhoitaja vastaavat yhdessä kotihoidon asiakkaiden hoidosta hoito-ja palvelusuunnitelman mukaan. Liikkuvan tiimin työntekijät täydentävät kotihoidon perusvahvuutta ja vastaavat mm. kotihoidon äkillisiin ja lyhyisiin poissaoloihin. Työntekijä toimii pääasiassa oman alueensa kotihoidossa, mutta työskentelee tarpeen mukaan muillakin alueilla.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Työssä menestyminen edellyttää sinulta joustavuutta ja positiivista asennetta, sopeutumista uusiin ja muuttuviin tilanteisiin, oma-aloitteisuutta sekä hyviä tiimityötaitoja. Työaikamuoto lähihoitajalla on jaksotyö.

Essotessa toteutetaan vuosina 2020-2021 Vetovoimainen kotihoito - tehdään hyvä arki yhdessä -hanketta, jossa kotihoitoa kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Kehittämisen keskiössä ovat ammatillinen osaaminen, työhyvinvointi, tiedolla johtaminen ja kotihoidon prosessit. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus yhdessä hanketoteuttajien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto soveltuvasta koulutusohjelmasta. Kelpoisuutena tehtävään lähihoitajalla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Tehtävä edellyttää liikkumista kotihoitoalueella ja tämän vuoksi voimassa oleva ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat tehtävän kannalta välttämättömiä. Eduksi luetaan kotihoidon työkokemus ja kotihoidossa hyödynnettävä muu erityisosaaminen. Katsomme eduksi suoritetut LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tai ne tulee suorittaa perehdytyksen aikana. Käytössämme on LifeCare- ja Hilkka -tietojärjestelmät sekä RAI-arviointi, niiden osaaminen katsotaan eduksi.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Tuula Okkola-Tella, puh. 050 591 7286, tuula.okkola-tella@essote.fi.
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Osoite: Yrittäjänkatu 20, 50130 Mikkeli

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!