Lähihoitaja, kotihoito / Närvårdare, hemvården (Loviisa/Lovisa)

Hakuaika päättyy  4.8.2024 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee LÄHIHOITAJIA vakituisiin työsuhteisiin. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Työsuhteen alussa työpaikka sijaitsee Loviisan alueen kotihoidossa.

Loviisan alueen kotihoidossa pääset tekemään itsenäistä hoitotyötä ikääntyneiden parissa. Työ on monipuolista ja liikkuvaa, maisemat vaihtuvat ja työtehtävät niiden mukana. Meillä ammattitaitoiset työn suunnittelijat huomioivat myös siirtymäajat kotikäynneillä. Olemme siirtymässä autonomiseen työvuorosuunnitteluun kotihoidossa, joten pääset vaikuttamaan työaikoihisi.

Olet ehkä jo konkari tai vastavalmistunut, meillä saat aidon mahdollisuuden onnistua yhdessä työkavereiden kanssa. Kotihoidossa työskennellessäsi tarjoat turvaa ja hoivaa sekä pääset omalla persoonallasi piristämään asiakkaiden päivää. Kotihoidossa toteutat asiakkaan kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä asiakkaan, omaisten ja tiimisi sekä moniammatillisen työyhteisön kanssa. Työn laadukas hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen toimintaan. Työ on siis itsenäistä, mutta et tee sitä yksin.

Henkilöstöetuina saat E-passin lounas-, liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun. Työterveyspalvelut tarjoamme Mehiläisessä. Halutessasi voit tehdä pidennettyjä työvuoroja saadaksesi pidempiä vapaita. Työnantajana suhtaudumme myönteisesti sekä omaehtoisiin että työnantajan järjestämiin koulutuksiin.

Kotihoidon vakituinen hoitohenkilöstö on oikeutettu vuonna 2024 syys- ja marraskuussa maksettavaan sitouttamisrahaan (500 euro / kerta). Osa-aikatyötä tekeville sitouttamisraha maksetaan suhteessa työaikaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai aikaisempi perushoitajatutkinto, johon liittyy terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus (JulkiTerhikki). Edellytämme yhden kotimaisen kielen hyvää taitoa. Toisen kotimaisen kielen taidot katsotaan eduksi. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat työn liikkuvan luonteen vuoksi välttämättömiä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Työ on vuorotyöluonteista jaksotyötä. Tehtäväkohtainen palkka on 2621,75e/kk + mahdolliset lisät.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote.

Pyydämme jättämään hakemukset viimeistään 4.8.2024. Tehtävä on haussa uudelleen ja aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa kotihoidon ohjaaja Ursula Kvist p. 040 570 2840 ursula.kvist@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

********************

Östra Nylands välfärdsområde söker NÄRVÅRDARE till ordinarie befattningar. Arbetet inleds enligt överenskommelse. I början är arbetsplatsen förlagd till hemvården i Lovisanejden.

Inom hemvården i Lovisanejden får du utföra självständigt vårdarbete med äldre. Arbetet är mångsidigt och rörligt, landskapen förändras och arbetsuppgifterna med dem. Hos oss beaktar yrkeskunniga arbetsplanerare också restiderna vid hembesök. Vi håller på att övergå till autonom planering av arbetsskift inom hemvården, så du får möjlighet att påverka dina arbetstider.

Du är kanske redan veteran eller nyutexaminerad, hos oss får du en genuin möjlighet att lyckas tillsammans med arbetskamrater. Inom hemvården erbjuder du trygghet och omsorg, och du kan med din egen personalitet pigga upp kundernas dag. Inom hemvården utför du helhetsinriktat vårdarbete tillsammans med kunden, de anhöriga och ditt team samt med en multiprofessionell arbetsgemenskap. Ett högkvalitativt arbete förutsätter god social kompetens och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt agerande. Arbetet är alltså självständigt, men du är inte ensam i ditt arbete.

Personalförmåner som ges är lunch-, sport-, kultur-, välmående- och pendlingförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen. Om du önskar kan du göra längre arbetsskift för att få längre ledigheter. Vi har som arbetsgivare en positiv inställning både till självständiga studier och till utbildning som ordnas av arbetsgivaren.

Den ordinarie vårdpersonalen inom hemvården är berättiga till lojalitetspenning som betalas år 2024 i september och november (500 euro / gång). För deltidsarbetare betalas summan i förhållande till arbetstiden.

Behörighetsvillkor är närvårdarexamen eller tidigare primärskötarexamen kopplad till status som legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) (JulkiTerhikki). Vi förutsätter goda kunskaper i det ena inhemska språket. Kunskaper i det andra inhemska språket anses meriterande. Körkort och möjlighet att använda egen bil är nödvändiga med tanke på arbetets rörliga karaktär.

Anställningsförhållandets villkor bestäms enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). I uppgiften tillämpas en prövotid. Arbetet är periodarbete som liknar skiftarbete. Den uppgiftsrelaterade lönen uppgår till 2621,75 euro/månad + eventuella tillägg. Arbetsförhållandet berättigar till lojalitetspenning, som tagits i bruk på välfärdsområdet.

I uppgiften krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda personen ska uppvisa det straffregisterutdrag som avses i lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023), innan arbetsuppgiften tas emot.

Vänligen skicka din ansökan senast 4.8.2024. Uppgiften har lediganslagits på nytt, ansökningarna som lämnats in tidigare beaktas.

Ytterligare upplysningar om uppgiften ger hemvårdsledaren Ursula Kvist tfn 040 570 2840 ursula.kvist@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

#hoitotyö #vårdarbete

Yhteystiedot

kotihoidon ohjaaja Ursula Kvist p. 040 570 2840 ursula.kvist@itauusimaa.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan