Lähihoitaja, Kotihoito Paltta - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitajan työ kotihoidossa on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitajan tehtävässä työskennellään ja liikutaan erilaisissa ympäristöissä asiakaskäynneillä ja asiakaskäyntien välillä. Lähihoi-taja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.

Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja toimii omahoitajaryhmässä. Lähihoitajan tukena alueella toimii sairaanhoitaja. Lähihoitaja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen.

Paltan kotihoidossa olet mukana itseohjautuvassa tiimissä, jossa työntekijöillä on yhteisvastuu toiminnan organisoinnista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja henkilöstön viihtyvyyttä työssään sekä näin vähentää sairauspoissaoloja. Itseohjautuvassa tiimissä sinulla on lisääntynyt vaikutusmahdollisuus omaan työhösi ja monipuolinen työn sisältö.

Paltan kotihoidossa sinulla on lisääntynyt vastuunotto asiakkaan saamasta palvelusta, jolloin voit ottaa asiakkaan tarpeet entistä paremmin huomioon. Meillä pääset tiimin jäsenenä vastaamaan asiakkaiden palvelujen koordinoinnista, organisoit ja aikataulutat asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmien päivittämisen ja RAI-arvioiden tekemisen sekä laajat arviointikäynnit. Oma tiimisi laatii yhdessä autonimisen työvuorosuunnitelman, jossa huomioidaan omahoitajaryhmän toiminta.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Sinulta edellytetään tiimissä yhteisö- ja itseohjautuvuutta, sitoutumista yhteisesti muodostettuihin tavoitteisiin, asioiden ja tekemisen hahmottamiseen koko tiimin kannalta, ratkaisujen muodostamista yhdessä tiimin kanssa, vuorovaikutteista viestintää, tiedon läpinäkyvyyttä ja tiedon yhteistä käsittelyä sekä tavoitteellista itsensä johtamista.

Eduksi luetaan ajokortti, LOVe-lääkelupa, kokemus vanhustyöstä, Pegasos ja RAI-osaaminen, hyvät tietotekniset taidot sekä innostus kehittää hoitotyötä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/toihinkotihoitoon

Tutustu työnantajaan

26.3. saakka lisätietoja antaa Jaana Lumme p. 050 310 1676, jaana.lumme@turku.fi, 27.3.2021 kyselyihin vastaa Johanna Wikberg p. 050 310 1676, johanna.wikberg@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Kotihoito, Pohjoinen kotihoito, Kotihoito Paltta
Osoite: Signalistinkatu 2, 20360 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Sinulle suositellut työpaikat