Hei sinä.
Haemme meille Varissuon kotihoitoon vastuuntuntoista ja hyvät tiimitaidot omaavaa työntekijää.
Olet iloinen ja ulospäinsuuntautunut ja otat aktiivisesti roolia työyhteisössä. Voit olla luonteeltasi hiljaisempikin, mutta uskallat kuitenkin tuoda esille myös omia ajatuksiasi.

Meillä pääset osallistumaan oman mielenkiinnon perusteella myös esimerkiksi mielenterveys- ja päihderyhmään tai saattohoitoryhmään, osaksi hoidon suunnittelua ja toteutusta. Otamme vastaan mielellämme uusia ideoita hoitotyön kehittämisessä alueellamme asiakkaiden hyväksi ja myös hoitajien jaksamisen tueksi. Pyrimme koko ajan pitämään yllä hyvää työilmapiiriä ja matalalla kynnyksellä puututaan epäkohtiin. Saat olla oma itsesi kehittämässä mukana. Yksin ei tarvitse ihmeisiin pystyä vaan saat meiltä hyvän perehdytyksen ja jatkuvan tiimin tuen.

Varissuon kotihoito sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Kaarinan rajaa. Parkkipaikkojakin löytyy mukavasti.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Hakijalta edellytetään hyviä ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta. Lisäksi hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Ajokortti on hyvä olla olemassa. Autoa ei välttämättä tarvitse olla vaan voi käyttää tarvittaessa työpaikan autoa. RAI:n tuntemus jossain määrin on hyväksi. Love-lupien voimassaolo olisi hyvä. Lisäksi eduksi luetaan kehittämishalukkuus.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/toihinkotihoitoon

Tutustu työnantajaan

palveluesimies Päivi Kosme p. 040 755 7617, paivi.kosme@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Kotihoito, Eteläinen kotihoito, Kotihoito Varissuo
Osoite: Kousankatu 1, 20610 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.