Lähihoitaja, Kurjenmäkikoti 2 alakerta - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitajan tehtävä hoiva-asumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on lyhytaikaista hoitoa. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen parantaminen jakson aikana. Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asiakkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asiakkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Inst-rument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Yksikkö sijaitsee osoitteessa Kurjenmäenkatu 4, rakennus 42.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luemme asukaslähtöisen työotteen, sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

vs Yksikön esimies Hietamäki Kristiina, kristiina.hietamaki@turku.fi, p. 044 907 3660
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 2, Kurjenmäki, Kurjenmäkikoti 2 alakerta
Osoite: Kurjenmäenkatu 4, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.