test

Lähihoitaja (Kuusela, Arvi) määräaikainen

Hakuaika päättyy  22.3.2023 15:45

Tervetuloa työkaveriksemme Laukaan arviointi- ja kuntoutusyksikköön Kuusela Arviin.

Haemme määräaikaiseen tehtävään 31.12.2023 asti

LÄHIHOITAJAA

Työaikamuotona on 3-vuorotyö. Käytämme yksiköissä autonomista työvuorosuunnittelua.

Arvissa toimii kolme yksikköä, jotka ovat Minnan koti, Einon koti ja Aku. Minnan ja Einon yksiköihin on sijoitettu pitkäaikaisen asumisen asiakkaita. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Akussa jaksot ovat lyhytaikaista kuntoutusta, omaishoitajien lakisääteisiä vapaita ja arviointijaksoja kokonaistilanteen selvittämiseksi. Akussa on myös yksi kriisipaikka äkillisen tarpeen niin vaatiessa, esimerkiksi omaishoitajan sairastumisia varten.

Yksikössämme työskentelee lähihoitajien lisäksi, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia, fysioterapeutti ja palveluvastaava.

Lähihoitajana toimit pitkäaikais- ja jaksohoidossa olevien asiakkaiden perushoidon asiantuntijana moniammatillisen tiimin jäsenenä. Työ sisältää asiakkaan lääkehoitoa, kuntoutusta, terveyden edistämistä ja päivittäisissä toiminnoissa avustamista. Tehtävässä tarvitaan ikääntyneiden asiakkaiden hoitotyön osaamista ja voit käyttää laaja-alaisesti ja monipuolisesti ammattitaitoasi. Odotamme, että olet aidosti kiinnostunut ikääntyneistä asiakkaista ja heidän hoidostaan ja työskentelysi on toimintakykyä ylläpitävää

Tuemme uusien työntekijöidemme töiden aloittamista nimeämällä uudelle tulijalle oma tukihenkilö. Mukavassa, reippaassa ja avoimessa työyhteisössä on helppo kysyä apua kollegalta. Yksikössä järjestetään säännöllisesti tiimipalavereja ja hyödynnetään monipuolisia viestintäkanavia.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Hakijoilla tulee olla Valvirassa rekisteröinti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta. Tehtävässä tarvitaan lääkeosaamista (Love-Lop) ja hygieniapassia. Lääkeluvat on mahdollista suorittaa myös työsuhteen alussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan ja tehtävässä on koeaika. Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48 §:n mukaista soveltuvuutta, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Hakemuksia käydään läpi jo hakuajalla.

Tervetuloa meille töihin!

Lisätietoja
-
Piritta Järvinen (palvelupäällikkö, ikääntyneiden asumispalvelut, itäinen alue)
p. 044 459 6571
piritta.jarvinen(at)hyvaks.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialueestamme muodostuu samalla Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee yli 11 500 ammattilaista. Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. Tutustu työnantajaan