Lähihoitaja - Lempäälän kunta

Lempäälän vanhuspalveluissa Himminkodossa on avoinna lähihoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 23.11.2020-7.3.2021.

Himminkoto on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta. Himminkodon muistityön yksikkö on tarkoitettu keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastaville ikäihmisille, jotka tarvitsevat paljon fyysistä ympärivuorokautista perushoitoa ja hoivaa. Jokaiselle asukkaalle valitaan omahoitaja ja varahoitaja. Yksikössämme on nykyaikaiset hoito- ja apuvälineet. Meillä on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä.

Tule tekemään mukavaan työyhteisöön monipuolista, vaihtelevaa ja vastuullista työtä, jossa voit käyttää kaikkia kykyjäsi ja taitojasi. Toimintamme on kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa, yksilövastuullista hoitotyötä, omaisten tukemista ja sosiaalisia kontakteja ylläpitävää.

Toivomme, että sinulla olisi työkokemusta vanhustyöstä ja muistisairaiden hoidosta. Kaikkein eniten odotamme kuitenkin hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, lempeää suhtautumiskykyä vanhaan ihmiseen sekä kykyä toimia itsenäisesti. Arvostamme hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä sekä halua ja valmiuksia oppia uusia työtehtäviä.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen sekä ammattitaitoisen, osaavan ja mukavan henkilökunnan tuen. Lämmin huumori, kiva yhdessä tekemisen meininki ja positiivisuuden ylläpitäminen lisäävät meillä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan/perushoitajan tutkinto. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Vuorotteluvapaan sijaisen on täytettävä seuraavat ehdot: on työttömänä työnhakijana TE-palveluissa ja 1) on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaata edeltäneiden 14 kk ajan tai 2) on alle 30-vuotias ja ammattitutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 1 vuosi tai 3) on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Työ on kaksivuorotyötä.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Sari Lähdekorpi-Mäkinen p. 040-1337360 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Vanhuspalvelut
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä yli 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.