Skip to main content
test

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella Leväsen palvelukeskuksessa on haettavana lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Tehtävä sijoittuu tällä hetkellä Hoitokoti 3:lle.

Leväsen palvelukeskus on vanhusten asumispalvelyksikkö, jossa on kolme hoitokotia; Kehräämö, Wellamo ja Menninkäinen sekä Dementiayksikkö Värttinä. Yksiköt toimivat asukkaan kotina, jossa henkilökunnan antaman tuen, ohjauksen ja hoivan avulla autetaan asukasta selviytymään jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa ja toiminnoissa mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti, oman elämäntyylin ja itsemääräämisoikeuden säilyttäen.

Lähihoitajan työ sisältää asukkaiden perushoitoa, erilaisia hoitotoimenpiteitä sekä lääkehoitoa. Työ on kokonaisvaltaista asiakkaasta huolehtimista. Työssä tarvitaan ammattitaidon lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusehtoina ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja, perushoitaja) sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia lähihoitajana. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti, työterveyshuolto sekä henkilöstökortilla saatavia etuja Kuopion eri liikkeistä.

Tehtävän työaika on 38,25 h/vko ja työ on kolmivuorotyötä. Työt alkavat sopimuksen mukaan.
Tehtävän täytössä noudattaa koeaikaa ja palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen, 2 201,23€/kk.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä todistus huumausainetestistä.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Inkeri Saari p. 044 718 3588

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Leväsen hoitokodit 1-3

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Leväsentie 27, 70780 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat