Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitysvammahuoltoon haetaan
lähihoitajia eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme työtä muutaman päivän sijaisuuksista kolmen kuukauden sijaisuuksiin, jatkuen mahdollisesti pidempään. Työpisteinä toimivat ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Tammikoti, joka tarjoaa kodin 17 kehitysvammaiselle aikuiselle sekä ohjatun palveluasumisen yksikkö Ruusurinne, joka tarjoaa kodin kahdeksalle kehitysvammaiselle aikuiselle. Ruusurinteen työntekijät työskentelevät lisäksi arkisin asumisyksikön vieressä sijaitsevalla Alastaron työtuvalla, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille.
Tammikodissa työntekijän työtehtäviin kuuluu perushoidollisten tehtävien lisäksi asukkaiden tukeminen, auttaminen ja ohjaaminen toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Työ on kolmivuorotyötä.
Ruusurinteessä työntekijän työtehtäviin kuuluu asukkaiden ohjaaminen toimimaan arjen askareissa mahdollisimman omatoimisesti kodissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asumisyksikössä työskennellään aamuisin ja iltaisin yksin, joten toivommekin työntekijältä oma-aloitteisuutta sekä rohkeutta ja kykyä toimia yksin erilaisissa tilanteissa. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.

Eduksi katsomme kehitysvamma-alan työkokemuksen, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot, kuntouttavan työotteen mukaisen työskentelyn sekä kiinnostuksen osallistua työn ja toiminnan kehittämiseen.
Perehdytämme sinut tehtäviin ja työpaikkojen menettelytapoihin. Tarjoamme sinulle työstään innostuneen ja kehitysvammaisuuteen perehtyneen tiimien tuen. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta kehitysvammaisten henkilöiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Työntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2015 8 § mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Eduksi katsomme voimassa olevat LOVE-opinnot, suoritetun hätäensiapukurssin sekä Pegasos -potilastietojärjestelmän tuntemuksen.

Täytämme paikat heti sopivien osaajien löydyttyä, joten toimi nopeasti ja jätä hakemus, niin otamme sinuun yhteyttä!

Lisätietoja

http://www.loimaa.fi

Tutustu työnantajaan

Tammikodin lähiesimies Tuire Äikää (02 761 2163) tuire.aikaa@loimaa.fi sekä Ruusurinteen vastaava ohjaaja Päivi Isotalo (050 311 4635) paivi.isotalo@loimaa.fi

Loimaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Osoite: Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa

Mukavaan elämiseen sopivan kokoinen noin 16 000 asukkaan Loimaa on elinvoimainen seutukaupunki ja alueensa keskus. Loimaan sijainti, liikenneyhteydet ja saavutettavuus Etelä-Suomen kasvukolmiossa ovat merkittäviä vahvuuksia. Myös tuotanto- ja asumiskustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Jokien halkomat peltomaisemat metsineen ovat Loimaalla läsnä kaikkialla tarjoten mahdollisuuden virkistymiseen ja rauhoittumiseen sekä liikuntaan, kalastukseen ja metsästykseen.

Loimaalla on yli 1 400 yritystä ja työpaikkoja eri tuotantoaloilla noin 6 500. Monipuolinen yritys- ja elinkeinorakenne sekä paikallinen teknologiaosaaminen tarjoavat mahdollisuuksia myös uusille yrityksille ja toimialoille. Koneteknologia ja metalliala sekä kauppa ja palvelut ovat merkittävimpiä toimialoja. Myös maatalous on näkyvä ala Loimaalla.