Lähihoitaja Närvårdare - Kaskisten kaupunki

Lähihoitaja Närvårdare - Kaskisten kaupunki

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 15.2.2019 kl. 12.00

fyra befattningar som NÄRVÅRDARE

Närvårdaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet och hemvården. Kompetenskrav är kompetens enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/05) § 8. Närvårdaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Lönen är enligt AKTA. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till adress: tiia.krooks@kaskinen.fi. Vi hjälper med anskaffning av bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi och grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskö 8.1.2019

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi och grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskisten kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Rådhusgatan 34, 64260,

Kaskö stad

Tutustu työnantajaan