Nuorisopsykiatriallamme kehitetään uutta

Haemme työkavereita Sairaala Novan nuorisopsykiatrian intensiiviselle ja kuntouttavalle osastolle sekä uuteen etäpalveluna toteutettavaan e-taitovalmennukseen

Laajennamme nuorisopsykiatrian toimintaa Jyväskylässä

Haemme työntekijöitä nuorisopsykiatrian intensiiviselle ja kuntouttavalle osastolle, sekä uuteen etäpalveluna toteutettavaan e-taitovalmennukseen. Uusiksi työkavereiksemme toivomme sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä toimintaterapeuttia, jotka haluavat hoitaa laadukkaasti nuoria ja tukea heidän perheitään. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus päästä kehittämään uutta ja vaikuttamaan omaan työnkuvaasi!

Kuntouttava osasto on nuorisopsykiatrialle perustettava uusi suljettu viikko-osasto. Osastohoito keskitetään kuntouttavaa työotetta tarvitseville nuorille ja suunniteltu toiminnan aloitusaika on 3/23. Uuden osaston lisäksi Sairaala Novassa sijaitsee toinen suljettu nuorisopsykiatrian osasto, jolla hoidetaan intensiivistä akuutin kriisin hoitoa tarvitsevia nuoria sekä mielenterveyslain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä. Molemmilla osastoilla tutkitaan ja hoidetaan 13-17-vuotiaita nuoria mielenterveyslain mukaisin perustein.

Osastotoiminnan lisäksi kehitämme uutta toimintamallia, e-taitovalmennusta virtuaaliympäristöön, jossa sovelletaan psykoterapeuttiseen työskentelyyn (DKT) perustuvaa taitovalmennusta virtuaalialustalla. Sen avulla nuori ja hänen lähiaikuisensa harjoittelevat tunteiden säätelyä, ahdingon sietoa, vuorovaikutustaitoja ja tietoisuustaitoja virtuaalialustan ja työntekijän avustuksella.

Hei uusi työkaveri

Meillä tehdään yhteistyötä moniammatillisissa tiimeissä mm. perheiden, sosiaalitoimen, koulun ja nuorisokotien kanssa. Työryhmään kuuluu lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja hoitohenkilökunta. Meillä saat säännöllisen työnohjauksen ja olemme koulutusmyönteinen työnantaja.

Yhdessä kehitämme uudenlaisia toimintatapoja vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. Toivomme, että työskentelet luontevasti moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä siedät myös epävarmuutta ja keskeneräisyyttä.

Uusi työkaverimme innostuu aidosti hyvän hoidon tuottamisesta nuorille, omaa hyvät sosiaaliset taidot sekä työskentelee vastuullisesti ja kykenee myös itsenäiseen työskentelyyn.

Kiinnostuitko?

Toivomme sairaanhoitajan ja lähihoitajan tehtävissä potilaslähtöistä hoitotyön osaamista ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Toimintaterapeutin tehtävässä toivomme potilaslähtöisen, näyttöön perustuvan kuntoutustyön osaamista ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Sekä sairaanhoitajan, lähihoitajan että toimintaterapeutin tehtävässä katsomme eduksi nuorisopsykiatrian tai psykiatrian työkokemuksen, mutta ei hätää, mikäli sinulla ei tätä ole, koulutamme ja perehdytämme sinut tehtävään.

Kerromme mielellämme lisää:

Sairaanhoitajat ja lähihoitajat
Maarit Liimatainen, osastonhoitaja
p. 014 269 2406
maarit.liimatainen@ksshp.fi

Toimintaterapeutit
Maria Torpakko, vastaava toimintaterapeutti
p. 014 269 3798
maria.torpakko@ksshp.fi

Avoimet työpaikat

Toimintaterapeutti - hae täältä viimeistään 13.12.2022

Toimintaterapeutin työ meillä koostuu toimintamahdollisuuksien/toimintakyvyn arvioinneista, kuntouttavien ryhmien vetämisestä, lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Työaikasi kohdentuu pääsääntöisesti avohoitoon.

Toimintaterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 2626,49€ + mahdolliset työkokemuslisät.

Sairaanhoitaja - hae täältä viimeistään 13.12.2022

Sairaanhoitajana työsi osastohoidossa koostuu eri hoitomuotojen yhdistelmästä, esim. psykoedukaation antamisesta, yksilötyöskentelystä, perhetyöstä, ryhmätoiminnasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnista. Voit toimia myös omahoitajan roolissa. Työ on kolmivuorotyötä.

Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2689,71 € + mahdolliset työkokemuslisät ja vuorolisät.

Lähihoitaja - hae täältä viimeistään 13.12.2022

Lähihoitajana työsi osastohoidossa koostuu eri hoitomuotojen yhdistelmästä, esim. psykoedukaation antamisesta, yksilötyöskentelystä, perhetyöstä, ryhmätoiminnasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnista. Työ on kolmivuorotyötä.

Lähihoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka on 2484,98€ + mahdolliset työkokemuslisät ja vuorolisät.

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusvaatimuksena on

  • sairaanhoitajan tehtävässä terveydenhuollon henkilöstä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu sairaanhoitaja,
  • lähihoitajan tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, lähihoitajan tutkinto.
  • toimintaterapeutin tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu toimintaterapeutti.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48 §:n mukaista soveltuvuutta. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Tervetuloa meille töihin

Tervetuloa Sairaala Novaan

Kurkista sairaalan seinien sisäpuolelle ja tutustu toimintaamme.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalveluista.

Ihana Jyväskylä <3

Jyväskylä tarjoaa kauniin, järvien ympäröimän asuinympäristön, jossa etäisyydet ovat lyhyet ja kaikki tarvittava on lähellä sinua.

Asuminen

Edullista asumista Jyväskylässä tarjoavat mm. JVA ja KOAS. Tutustu linkin kautta listaan Jyväskylän vuokra-asuntoja välittävistä tahoista. Tarvittaessa opastamme sinua asunnon etsinnässä.