Lähihoitaja, Onnela / Närvårdare, Lyckan (Loviisa/Lovisa)

Hakuaika päättyy  28.5.2024 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee kahta LÄHIHOITAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.7.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimet sijoittuvat tehostettuun palveluasumiseen Onnelaan, Loviisaan.

Onnela on pienehkö 28 paikkainen ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö Pernajan kirkonkylässä (Porvoosta 30 km, Loviisasta 13 km). Onnelassa annetaan ympärivuorokautista palvelua ja tukea ikäihmisille kaikissa arjen askareissa. Meille tärkeitä arvoja ovat yksilöllisyyden huomioiminen ja mielekkään arjen luominen. Tilat ovat uudet ja käytännölliset. Työyhteisö on avoin ja positiivinen.

Henkilöstöetuina saat E-passin liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun. Työterveyspalvelut tarjoamme Mehiläisessä. Työnantajana suhtaudumme myönteisesti sekä omaehtoisiin että työnantajan järjestämiin koulutuksiin.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto (perushoitaja, apuhoitaja). Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Toisen kotimaisen kielen tyydyttävät taidot katsotaan eduksi. Eduiksi katsomme myös kokemuksen ikäihmisten hoitotyöstä. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä lämmintä ja empaattista asennetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät yleisen Sote-sopimuksen mukaan ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Työ on kolmivuorotyötä kolmen viikon jaksoissa (114,75 h/kolme viikkoa). Tehtäväkohtainen palkka on 2483,53 e/kk + mahdolliset lisät. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja. Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote.

Jätä hakemuksesi 28.5.2024 klo 23.59 mennessä.

Jos olet aidosti kiinnostunut työskentelemään ikäihmisten parissa, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanohjaaja Fanny Backman, puh. 040 637 3640

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee n. 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

--------------------------------------------------------------------

Östra Nylands välfärdsområde söker två NÄRVÅRDARE fr.o.m 1.7.2024 (eller enligt överenskommelse). Arbetet placerar sig till effektiverade serviceboendet Lyckan, Lovisa.

Lyckan är ett litet effektiverat serviceboende för äldre med 28 platser. Lyckan ligger i Pernå kyrkby 30 km från Borgå och 13 km från Lovisa. På Lyckan får de äldre service och stöd, dygnet runt i alla vardagliga sysslor. För oss är beaktande av individualiteten och att ge de äldre en meningsfull vardag viktigt. Utrymmena är nya och praktiska. Arbetsgemenskapen är öppen och positiv.

Som personalförmåner får du sport-, kultur-, välmående- och pendlingsförmån i Epasset. Vår företagshälsovård tillhandahålls av Mehiläinen. Vi har som arbetsgivare en positiv inställning både till självständiga studier och till utbildning som ordnas av arbetsgivaren.

Behörighetsvillkor är grundexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning (primärskötare, hjälpskötare). Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket. Nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket anses meriterande. Erfarenhet av att vårda äldre anses också meriterande. Vi önskar att du har god samarbetsförmåga, ett aktivt arbetssätt och ett varmt och empatiskt sinne.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid. Det är fråga om periodarbete i tre skiften, arbetstiden 114,75 h/tre veckor. Uppgiftsrelaterade lönen är 2483,53 euro/mån + eventuella tillägg. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Den person som väljs, bör före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023).

Lämna in din ansökan senast 28.5.2024 kl 23.59.

Om du har ett äkta intresse att jobba med äldre, ta modigt kontakt. Mera information om uppgiften ger verksamhetsledare Fanny Backman, tel. 040 637 3640

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Yhteystiedot

toiminnanohjaaja Fanny Backman, puh. 040 637 3640

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan

Kuntarekryn somekanavissa jaetaan avoimia työpaikkoja ja hyödyllisiä työnhakuvinkkejä. Ota @kuntarekry seurantaan Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä, X:ssä ja TikTokissa!