Lähihoitaja Palvelukoti Rantaniitty - Euran kunta

Palvelukoti Rantaniitty on 24-paikkainen vaikeavammaisille tehostettua palveluasumista tarjoava asumispalveluyksikkö. 2 asukaspaikkaa ovat tilapäishoitoa tarvitseville asiakkaille. Lisäksi pihapiirissä sijaitsevissa rivitaloissa asuu 3 Rantaniityn tukiasukasta. Asukaskunta koostuu aikuisiällä vammautuneista ja neurologisia sairauksia sairastavista. Palvelukodissa työskentelee asumispalvelujen esimies, kaksi sairaanhoitajaa, kaksi ohjaaja ja 12 lähihoitajaa. Työntekijöiden tehtäviin kuuluu asukkaiden hoito- ja huolenpito, lääkehoito sekä virkistystoiminta (retket, tapahtumat, päivätoiminta, jokapäiväiset arjen toimet).

Tarjoamme asukkaillemme heidän näköisensä arjen, tuemme ja autamme heitä jokapäiväisissä arjen haasteissa. Työpaikkana Rantaniitty on iloinen, avoin, asukaslähtöinen ja työntekijää arvostava paikka. Työntekijöiltä toivomme innostunutta asennetta kehittää toimintaa koko ajan asukaslähtöisemmäksi. Työ on kolmivuorotyötä ja työntekijöillä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n tarkoittamaa rokotussuojaa ja rekisteröitymistä Valviran yläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Eduksi katsotaan kokemus vammaisten kanssa työskentelystä.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Valitun on ennen vakinaisen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä hygieniapassi. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Euran kunta on savuton kunta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

asumispalvelujen esimies Noora Aaltonen, puh. 044 422 4282

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Palveluasuminen, Rantaniitty
Osoite: Eurakoskentie 20, 27400 Kiukainen

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Euran kunta - Savuton työpaikka