Lähihoitaja/Perushoitaja, neurologian osasto - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Haemme lähihoitajaa/perushoitajaa Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurokeskukseen. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on neurologian osastolla TA5 ja osa työvuoroista tehdään Neuron TeSe:ssa (tehostetun seurannan vuodeosastomoduuli TF3:lla).

Osastomme on 24-paikkainen päivystävä vuodeosasto, joka sijaitsee T-sairaalassa. Osastolla hoidetaan mm. aivoverenkiertohäiriöitä, epilepsiaa, epileptisiä kohtauksia, parkinsonintautia sekä keskushermostoinfektioita sairastavia potilaita. Osastomme toimii tiiviissä yhteistyössä myös AVH-valvonnan kanssa. Lähihoitajan/perushoitajan työ on 3-vuorotyötä.

Arvostamme neurohoitotyön osaamista ja motivaatiota ammatillista kehittymistä tukevaan työkiertoon Neurotoimialueen yksiköissä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perushoidon ja potilasturvallisuuden osaamista, kuntouttavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa työskentelytapaa. Oman osaamisen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen sekä hoitotyön toimintatapojen kehittämismyönteisyys on edellytys tähän tehtävään. Arvostamme molempien kotimaisten kielten hallintaa.

Lähihoitajan/perushoitajan työ neurologisella vuodeosastolla tarjoaa ammatillisia haasteita sekä kehittymismahdollisuuksia. Perehdytyksen lisäksi tuemme ammattitaidon kehittymistä mahdollistamalla täydennyskoulutuksiin osallistumisen. Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja kehittämisideasi tulevat kuulluksi. Pääset myös jakamaan omaa osaamistasi. Osastollamme työvuorot suunnitellaan yhteisöllisen työvuorosuunnittelun periaatteiden mukaisesti.

Tule toteuttamaan mielenkiintoista ja jatkuvasti kehittyvää hoitotyötä neuropotilaiden parhaaksi!

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Johanna Fred, p. 050 4100 577 tai ylihoitaja Sari Johansson, p. 02 313 1701.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 4 Neurokeskus
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Savuton työpaikka