Lähihoitaja pitkäaikaishoitoon , oppisopimus - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä:
Haemme lähihoitajan tehtävästä kiinnostuneita oppisopimukseen Espoon kaupungin pitkäaikaishoitoon Kauklahden elä ja asu seniorikeskukseen Hansakartano 4 02780 Espoo ja
Viherlaakson muistipalvelukeskukseen Kuusiniemi 13-15 02710 Espoo

Kauklahden elä ja asu seniorikeskus on viihtyisä 74 paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Viherlaakson muistipalvelukeskus on muistisairaiden ikäihmisten 63 paikkainen yksikkö, jossa on tehostettua palveluasumista, lyhytaikaishoitoa ja päivätoimintaa.

Molemmissa yksiköissä osallistut lähihoitajana monipuolisesti asiakkaiden arjen tukemiseen kuntouttavalla työotteella (hygienia, ravitsemus, sairaanhoidolliset asiat, virikkeellinen toiminta, ulkoilu jne.)

Espoo on savuton työpaikka!

Valmistumisen jälkeen henkilö voi hakea Espoon kaupungin avoinna olevia lähihoitajan toimia.

Oppisopimuskoulutus on työssäoppimista työpaikalla (n. 80 %), jota täydennetään teoriaopinnoilla Omnian aikuisopistossa (n. 20 %). Koulutus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen, jolloin opiskelija saa työkokemusta ja ohjauksen ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, jonka mukaan opinnot etenevät. Opiskelija suorittaa lähihoitajan tutkinnon vanhustyön tai sairaanhoito- ja huolenpito osaamisala. Hakijalla tulee olla lähihoitajan opintojen pakolliset tutkinto-osat suoritettuina: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.

Haastattelut pidetään hakuaikana. Haastatteluun valituille tulee erillinen kutsu.

Työpaikan nimi: Pitkäaikaishoito

Työaika: 114h15 min/3vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: : Hakijalla tulee olla lähihoitajan opintojen pakolliset tutkinto-osat suoritettuina: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.

Tehtävässä edellytetään 18 vuoden ikää ja opiskeluun tarvittavaa riittävän hyvää suomen kielen taitoa (vähintään B1.2). Edellytämme opiskelijalta valmiutta suorittaa Sairaanhoidon ja huolenpidon, Kuntoutuksen tai Vanhustyön tutkinto-osan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme opiskelijan kiinnostusta ja innostusta työskennellä muistisairaiden ikäihmisten kanssa.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Seniorien_asuminen/Tehostettu_palveluasuminen/Espoon_kaupungin_hoivakodit

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antavat:
vs.aluepäällikkö Merja Sivula, puh: 0505521041, merja.t.sivula@espoo.fi
Kauklahden osalta: palveluesimies Inka Itävaara puh: 0405091575 inka.itavaara@espoo.fi
Viherlaakson osalta: palveluesimies Heidi Leppänen puh: 0438255241 heidi.k.leppanen@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Pitkäaikaishoito
Osoite: Hansakartano 4, 02780 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.