test

Lähihoitajan tehtävät Pohjoisen alueen kotihoidossa, sijoituspaikka työsuhteen alkaessa Pohjois-Porin kotihoito.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Ammattipätevyys on oltava tarkistettavissa (Valvira).

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen ikääntyneiden hoitotyöstä sekä arvostamme tiimityössä tarvittavia hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työskentelyotetta ja päätöksentekokykyä sekä joustavuutta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä.

Työ on kolmivuorotyötä.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi sekä Valviran todistus mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Iäkkäiden paveluiden esimies Mia Paasiaho p. 044 701 6627
Iäkkäiden palveluiden päällikkö, Katriina Virtanen p. 044 701 6751

Lisätietoja

Porin kaupunki, Perusturva, Iäkkäiden palvelut, Kotihoitopalvelut, Pohjois-Porin alue
Osoite: 28100 Pori

Sinulle suositellut työpaikat