Skip to main content
test
Lähihoitaja, Portsa 3 tilapäishoito - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Lähihoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevia vanhuksia. Toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen sekä kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoon koskevaan päätöksen tekoon. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa hoitotyötä ja osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen. Opiskelijoiden ohjaus ja arviointi kuuluu tehtävään.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.
Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista suojaa (ja LOVe-lääkelupaa).

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn tilapäishoidossa. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat lähihoitajana kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi.

Kun olet isojen valintojen äärellä, valitse meidät. Meille on tärkeää työskennellä tiiminä huumoria unohtamatta.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yksikön esimies
Nana Kirveennummi
Arkisin klo 8.15-16.00
p. 040 149 1821
nana.kirveennummi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Portsa 3 tilapäishoito

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yksiköt siirtyvät osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen muodostavat 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi Suomen suurimmista työnantajista, noin 23 000 osaavan ammattilaisen uusi työpaikka.


Osoite: Puutarhakatu 39, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat