Lähihoitaja - Rauman kaupunki

Lähihoitaja - Rauman kaupunki

Lähihoitaja työskentelee Perhetukikeskuksen yövalvojana kriisi- ja tukiosastolla. Osastot tarjoavat ympärivuorokautista lyhytaikaista sijaishuoltoa, perhekuntoutusta sekä lastensuojelun päivystävää vastaanottoa lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen. Yövalvojan työ on pääosin yksintyöskentelyä.

Kelpoisuusehtona Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja (26.6.2015/817 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä) , terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö (Valvira). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta ja lasten kanssa työskenteleviltä vaadittavaa rikosrekisteriotetta (14.6.2002/504)

Hakemuksen jättäminen: Ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry) Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma. Kelpoisuustodistus ja työtodistukset esitettävä mahdollisessa haastattelussa.

Perhetukikeskuspalvelujen esimies Auli Frimodig, puh 02 8343361, 050 5690424, auli.frimodig@rauma.fi

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalipalvelut, Lastensuojelu, Perhetukikeskus
Osoite: Otantie, 26100,

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista noin 1200 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan