Lähihoitaja, Salonkartanon palvelukeskus - Oulun kaupunki

Kaakkurin hyvinvointikeskuksen alueella ikäihmisten palveluiden Salonkartanon palvelukeskuksessa on haettavana LÄHIHOITAJAN vakinainen tehtävä. Työ alkaa 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Salonkartanon palvelukeskuksessa Oulunsalossa tarjotaan pääsääntöisesti ikäihmisille palveluasumista ja lyhytaikaishoitoa. Palveluasumista tarjotaan tehostettuna palveluasumisena sekä palvelutaloasumisena. Tehtävä sijoittuu ensisijaisesti palvelukeskukseen, mutta hyvinvointikeskuksen alueella henkilöstö voi työskennellä asiakaskunnan palvelutarpeiden mukaisesti joustavasti myös kotihoidossa. Palvelukeskuksessa työ on kolmivuorotyötä.

Ikäihmisten palveluissa asiakkaan aktiivista ja mielekästä arkea sekä turvallista asumista tuetaan vahvalla omahoitajamallilla, moniammatillisella yhteistyöllä ja teknologian avulla. Kuntouttava hoitotyö, hyvän ravitsemuksen ja turvallisen lääkehoidon toteuttaminen ovat lähihoitajan vahvoja osaamisalueita. Lähihoitaja osallistuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja palvelusuunnitelman laadintaan, toteutukseen ja arviointiin. Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan ja toteutetaan yhteistyössä tiimin sairaanhoitajien, fysioterapeutin ja lääkärin kanssa. Myös omaisten kanssa tapahtuva yhteistyö on tärkeää. Tarjoamme vaihtelevan työn, moniammatillisen työyhteisön tuen ja hyvän perehdytyksen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3§:n 1 mom.) mukainen nimikesuojatun tai laillistetun ammattihenkilön pätevyys. Lisäksi odotamme kuntouttavaa työotetta sekä myönteistä suhtautumista ikäihmisten palveluiden ja hoitotyön kehittämiseen. Ammatillisen osaamisen lisäksi arvostamme kokemusta vanhustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä ja joustavaa palveluasennetta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Tehtäväkohtainen palkka 2295,65 €/kk.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/376/2021. Hakemukset on toimitettava 27.1.2021 klo 15.00 mennessä

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Rita Vähä p. 050 388 6907 ja palvelupäällikkö Susanna Lähde p. 0406212238 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kaakkurin hyvinvointikeskus, Ikäihmisten palvelut, Salonkartanon palvelukeskus, Oulunsalo
Osoite: Koulutie 7, 90460 Oulunsalo

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.