Lähihoitaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Etsimme yksikköömme lähihoitajaa, jolle potilaan hyvä ja laadukas hoito on sydämen asia. Haluat hoitaa potilaat yksilöllisesti kohdaten. Et pelkää haasteita ja erilaiset laitteet potilaan hoidossa eivät sinua pelota. Ymmärrät, että monien potilaan elämän tärkeiden laitteiden ja apuvälineiden keskiössä on kuitenkin ihminen, joka ansaitsee ammattitaitoisen ja välittävän henkilökunnan avun tilanteessa, jossa itse ei kaikesta yksin selviä esimerkiksi sairauden vuoksi.

Lähihoitajan työhön hengityshalvausyksikössä kuuluu mm. trakeostomoitujen potilaiden hoito, mikä vaatii erityisosaamista sekä ventilaatioon liittyvissä asioissa että muissa potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon liittyvissä asioissa (esim. kommunikaatio, potilaiden siirtotilanteet, ravitsemus). Lähihoitajan on yksikössä hallittava myös haastavat potilashoitotilanteet esim. hengityskoneen mennessä epäkuntoon tai potilaan voinnin heikentyessä. Hengityshalvausstatuksen omaavat potilaat ovat oikeutettuja osallistumaan yhteiskuntaan ja viettämään vapaa-aikaa, joten lähihoitajan tulee osata toimia potilaan kanssa myös hoitoyksikön ulkopuolella. Lähihoitaja toteuttaa yksikössä kokonaisvaltaista yksilöllistä hoitotyötä, jossa otetaan huomioon hengityskoneessa olevan potilaan erityispiirteet ja jokaisen potilaan yksilölliset tarpeet.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Eduksi luetaan kokemus hengityshalvauspotilaan hoidosta ja/tai aito kiinnostus hengityshalvauspotilaan hoitotyötä kohtaan.

Yksikön uudet työntekijät perehdytetään 4 - 5 pv ennen itsenäiseen vastuuseen siirtymistä.

Tervetuloa mukavaan työyhteisöömme töihin!

Lisätietoja

http://www.turku.fi

oh Satu Laine
puh. 040-1503179
email. satu.laine@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Sairaalapalvelut, Hengityshalvausyksikkö
Osoite: Vähä-Heikkiläntie 3, 4. krs., C-siipi, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan