Lähihoitaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitajan tehtävä pitkäaikaissairaanhoidossa. Vanhusten asumispalveluihin avattiin 17.1.2019 ikääntyneen voimavaroja tukeva, kuntouttava ja arvioiva yksikkö; Portsakodin arviointiyksikkö. Portsakodin osasto 3 pitkäaikaishoidon 10 paikkaa on varattu kaupunginsairaalasta siirtyvien potilaiden jatkohoitopaikaksi. Portsakodin toiminnalllisen muutoksen tavoitteena on jatkokuntouttaa asiakkaita sairaalahoidon jälkeen takaisin kotiin. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääke-luvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Yksikkö sijaitsee Portsan kaupunginosassa, osoitteessa Puutarhakatu 39, Turku.

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus

Edellytämme tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa. Lisäksi edellytetään, että valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä ja hyvät vuorovaikutustaidot. Eduksi luetaan myös, että osaa käyttää ja hyödyntää RAI-laatujärjestelmää.

Arvostamme kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista työotetta sekä työkokemusta ja osaamista mielenterveys- ja päihdetyön työympäristöstä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Skants-Laine Tarja, yksikön esimies, puh. 040 593 5608, tarja.skants-laine@turku.fi
Karjalainen Riitta, asumispalvelujen päällikkö, puh. 044 907 4885, riitta.karjalainen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 4, Portsakoti, pitkäaikaissairaanhoidon vuodeosasto 3
Osoite: Puutarhakatu 39, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan