Skip to main content
test
Lähihoitaja, Tuiran hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Tuiran hyvinvointikeskuksen ikäihmisten palveluiden Länsi-Tuira-Kuivasjärvi kotihoidossa on haettavana LÄHIHOITAJAN vakinainen tehtävä. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian.

Lähihoitajan tehtävänkuva kotihoidossa sisältää vastuullista ja monipuolista hoitotyötä. Ikäihmisten palveluissa asiakkaan aktiivista ja mielekästä arkea ja turvallista kotona asumista tuetaan vahvalla omahoitajamallilla, moniammatillisella yhteistyöllä ja teknologian avulla. Kotihoitotyö on asiakkaan toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää työtä asiakkaan kotona. Kuntouttava kotihoito, hyvän perushoito, hyvä ravitsemus ja turvallisen lääkehoidon toteuttaminen ovat lähihoitajan vahvoja osaamisalueita kotihoidossa. Työhön kuuluu asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä tarvittavien tukipalvelujen järjestäminen. Työ on kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3§:n 1 mom.) mukainen nimikesuojatun tai laillistetun ammattihenkilön pätevyys.

Lisäksi edellytämme kuntouttavaa työotetta sekä kiinnostusta ikäihmisten palveluiden ja hoitotyön kehittämiseen. Ammatillisen osaamisen lisäksi arvostamme kotihoidon ja vanhustyön kokemusta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaslähtöisyyttä ja joustavaa palveluasennetta. Eduksi luetaan kinestetiikan ja RAI:n osaaminen sekä voimassa oleva B-ajokortti.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/14774/2022. Hakemukset on toimitettava 9.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/kotihoito

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. palveluesimies Eija Jokikokko, p. 044 703 5217 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Tuiran hyvinvointikeskus, Ikäihmisten palvelut (Tuiran hvk), Länsi-Tuira-Kuivasjärven kotihoito

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kangastie 12-16, 90500 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat