Lähihoitaja (yövalvoja) nuorisokodille - Jyväskylän kaupunki

Lähihoitaja (yövalvoja) nuorisokodille - Jyväskylän kaupunki

Hovilan nuorisokoti on moderni 10-paikkainen lastensuojelulaitos, joka tarjoaa laadukkaita lastensuojelun palveluita ensisijaisesti Jyväskylän kaupungin alueen lapsille ja heidän perheilleen sekä vastaa lisäksi myös sosiaalipäivystyksen ja ympäristökuntien palvelutarpeisiin. Hovilan nuorisokoti on jaettu kahteen eri osastoon, joista toinen 7- paikkainen yksikkö tarjoaa vastaanottotoimintaa ja tavanomaisempaa nuorisokotihoitoa ja toinen 3- paikkainen yksikkö on erityisen vahvan tuen yksikkö, jossa pystytään vastaamaan erityisesti lastensuojelun haastavimpien asiakkuuksien tarpeisiin.

Nuorisokotisijoituksen päättyessä Hovilan nuorisokodista tarjotaan kaikille lapsille ja heidän perheilleen sijoituksen jälkeistä kotiin tehtävää työtä sovitusti 1-3 kuukauden ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Hovilan nuorisokodin työyhteisön ja toiminnan avainsanoja ovat: ajassa liikkuva, ammatillinen ajantasaisuus, asiakaskeskeisyys ja -osallisuus, innovatiivisuus, mukautuvuus, reflektiivisyys, uteliaisuus sekä yksilöllinen, avarakatseinen ja yhdenvertainen kohtaaminen.

Jyväskylän kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 22.8.2019 Hovilan nuorisokodille

LÄHIHOITAJAA (yövalvoja)

Lähihoitajan tehtävänä on vastata nuorisokodin yövalvonnasta ja osallistua nuorisokodin vastaanottotoimintaan, lastensuojelutarpeen arviointiin sekä muihin hoidon, huolenpidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen tehtäviin. Työ on jaksotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Työntekijältä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä voimavarakeskeistä työotetta. Työkokemus lastensuojelusta katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Tehtävä alkaa 22.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

nuorisokodin johtaja Janne Puumala, puh. 014 266 4815 (ajalla 15.-21.7.) ja nuorisokodinohjaaja Aino Haapsaari, puh. 014 266 0830 (ajalla 1.-14.7.) tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Lastensuojelu
Osoite: Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan