Lähihoitajan eripituisia sijaisuuksia - Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunta/ iäkkäiden palvelut

hakee sijaisia LÄHIHOITAJAN TEHTÄVIEN eripituisiin sijaisuuksiin. Haemme sijaisia kevään ja kesän ajan eripituisten vuosilomien sijaisuuksiin kotihoitoon sekä asumispalveluyksikköön.

Lähihoitajan työ on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitaja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI-laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-muksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelun 04SOS06A mukaan. Sijaisuuksissa noudatetaan koeaikaa. Koeajan aikana edellytämme sinulta lääkehoidon osaamisen osoittamista.

Toivomme Sinulta aktiivista ja kehittävää työotetta sekä oma-aloitteisuutta. Toivomme Sinun olevan motivoitunut tiimipelaaja. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä. Työssä tarvitaan ammattitaitoa, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijoilta odotetaan aitoa kiinnostusta ja sitoutumista iäkkäiden hoitotyöhön.

Työ on asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä. Ajokortti välttämätön. Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Tehtävät on mahdollista täyttää jo hakuajan aikana, kun tehtäviin sopiva työntekijä löytyy. Ha-kuprosessissa huomioidaan myös lähihoitaja- ja sairaanhoitaja opiskelijat (opiskelija hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen opintorekisteriotteen).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakuaika päättyy 31.3.21 klo 16:00

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Anna-Maria Mäki-Paavola p. 050 -326 0293 ja palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040- 664 6474, sähköposti etunimi.sukunimi@tyrnava.fi.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Vs. osastonhoitaja Anna-Maria Mäki-Paavola p. 050 -326 0293 ja palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040- 664 6474, sähköposti etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Tyrnävän kunta
Osoite: Muhostie 4, 91800 Tyrnävä

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!