Skip to main content
test
Lähihoitajan ja ohjaajan sijaisuuksia - Euran kunta

Palvelukoti Nuutti on koti kahdeksalle asukkaalle Euran keskustan lähettyvillä. Nuutissa järjestetään yksilöllisiä asumispalveluja autismin kirjon henkilöille ja muille autismikuntoutuksesta ja kuntouttavasta työotteesta hyötyville.

Toiminnassamme korostuu asukkaan yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Jokaiselle asukkaalle on suunniteltu hänen tarpeitaan vastaava kuvallinen päivä- ja viikko-ohjelma. Kommunikoinnissa käytetään kuvia, taige kommunikaattoria ja tukiviittomia. Nuutin asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa, kukin omien yksilöllisten suunnitelmiensa mukaan. Suuntaamme toimintaamme paljon kodin ulkopuolelle, jokainen asukas osallistuu omaan arkeensa ja asioiden hoitamiseen voimavarojensa mukaan.
Työntekijältä odotamme reipasta, työhön tarttuvaa ja motivoitunutta työotetta. Työ on kolmivuorotyötä, johon kuuluu myös viikonlopputyötä. On mahdollisuus myös tehdä pelkästään aamu- ja iltavuoroa. Työsuhteet voivat olla lyhytaikaisia tai 1-3 kk kestäviä.
Palvelukodissa työskentelee ohjaajia, lähihoitajia ja sairaanhoitaja.

Edellytämme sijaisilta sosiaali- ja terveysalan koulutusta/opintoja. Alan opiskelijat huomioidaan.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Hyödyksi katsotaan myös hygieniapassi sekä LOVEn voimassaolo. (Tämän voit suorittaa myös työpaikalla).

Euran kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Asumispalveluiden esimies Anu Saarni, puh. 044 422 4300

Lisätietoja

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Vammaispalvelut, Palvelukoti Nuutti

Eura on n. 11 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Nuutinkuja 3, 27510 Eura
Euran kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat