Lähihoitajan kesäsijaisuuksia Kotihoito - Euran kunta

Toimien ensisijaisena paikkana kotihoito.

Lähihoitajan työ kotihoidossa on asiakkaan kotona tehtävää hoiva- ja hoitotyötä. Työ on kaksivuorotyötä sisältäen ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelposuusehdoista annetun lain (272/2005) mukainen pätevyys. Myös opinnoissaan edenneet lähihoitajaopiskelijat voivat tulla huomioiduksi. Edellytämme kuntouttavaa työotetta ja arvostamme monipuolista työkokemusta vanhuspalveluista.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Euran kunta on savuton.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

kotihoidon esimies Kirsi Nikula, puh. 044 422 4309

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Kotihoito
Osoite: Terveystie 3, 27510 Eura

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.