Lähihoitajan ma toimi Palvelukoti Rantaniitty - Euran kunta

Lähihoitajan ma toimi Palvelukoti Rantaniitty - Euran kunta

Palvelukoti Rantaniitty on 24-paikkainen vaikeavammaisille tehostettua palveluasumista tarjoava asumispalveluyksikkö. Lisäksi pihapiirissä sijaitsevissa rivitaloissa asuu Rantaniityn tukiasukkaita. Asukaskunta koostuu aikuisiällä vammautuneista, neurologisia sairauksia sairastavista sekä vanhuksista. Palvelukodissa työskentelee asumispalvelujen esimies, kaksi sairaanhoitajaa, kaksi ohjaajaa, fysioterapeutti ja 11 lähihoitajaa.

Lähihoitajien tehtäviin kuuluu asukkaiden hoito ja huolenpito, tarpeista huolehtiminen ja yhteistyö sairaanhoitajien, ohjaajien ja fysioterapeutin kanssa. Työssä käytetään kuntouttavaa työotetta sekä kunnioitetaan asukkaiden itsemääräämisoikeutta. Työaika on vuorotyöluonteinen jaksotyö. Lähihoitajan määräaikaiseen toimeen valitaan työntekijä heti sopivan hakijan löydyttyä. Haastatteluja tehdään jo hakuaikana. Työ alkaa sopi-muksen mukaan, mahdollisimman pian ja kestää 31.12.2019 asti.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto tai vastaava tutkinto. LOVE tulisi olla suoritettuna.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Edellytämme tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Euran kunta on savuton kunta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

asumispalvelujen esimies Noora Aaltonen, puh. 044 422 4282 ja sosiaalipalvelupäällikkö Katriina Uusitalo-Perkola, puh. 044 422 4071

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Palveluasuminen, Rantaniitty
Osoite: Eurakoskentie 20, 27400 Kiukainen

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Tutustu työnantajaan