test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän on haettavana lähihoitajan määräaikainen toimi (ad 31.7.2022), jonka sijoittuu palvelussuhteen alkaessa hoidon ja hoivan tulosalueelle kotona asumisen tuen tulosyksikköön. Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen kotihoidon sijaispoolissa.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 8§:n mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Arvostamme myös monipuolista työkokemusta, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työssä painotamme asiakkaan omia voimavaroja hyödyntävää ja kuntouttavaa työotetta. Käytämme ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa RAI- järjestelmää. Siksi toivommekin, että sinulla on siitä kokemusta tai olet motivoitunut perehtymään siihen.

Lähihoitajana vastaat kotihoidon tiimien lyhytaikaisiin poissaoloihin, liikkuen yli tiimirajojen koko kuntayhtymän alueella. Vastaat työssäsi ikääntyneiden hoidon vaatimuksiin. Työ sijaispoolissa on vaihtelevaa ja sinulla on vankka tiimin tuki työssäsi. Pääset vaikuttamaan myös kotihoidon toiminnan kehittämiseen.

Olet etsimämme henkilö, mikäli tartut työhön oma-aloitteisesti ja positiivisella otteella. Olet aloitteellinen ja suunnittelet työtäsi joustavasti. Sinulla on avoin asenne toiminnan kehittämiseen. Arvostamme monipuolista työkokemusta kotiin annettavista palveluista, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Liikkuvan työn vuoksi ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan 1.12.2021 jälkeen alkaviin uusiin palvelussuhteisiin valituille hoitohenkilöstötyöntekijöille 400 €/kertapalkkio, kun yhtäjaksoista palvelusta on kertynyt 7 kk ja 800 €/kertapalkkio, kun yhtäjaksoista palvelussuhdetta on kestänyt 12 kk. Kertapalkkiot ovat voimassa ajalla 1.12.2021-31.12.2022.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja hygieniapassi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimien täytössä 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat kotihoidon palveluesimies Aini Kotila puh. 040 135 8561 ja tulosyksikköjohtaja Helena Mattila 040 135 8569. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Sinulle suositellut työpaikat