test
Lähihoitajan oppisopimuskoulutus, Oulun kaupunki - Oulun kaupunki

Kiinnostaako sinua työskentely ihmisten parissa? Haluaisitko työskennellä opiskelujen ajan? Tai oletko jo lähihoitajaopiskelija, mutta haluaisit suorittaa opintosi loppuun käytännön työn parissa?

Oppisopimus voi olla sopiva juuri sinulle. Tule opiskelemaan LÄHIHOITAJAKSI OPPISOPIMUKSELLA Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa! Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut aloittaa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä OSAO:n kanssa.

Haettavana on yhteensä 20 LÄHIHOITAJAN OPPISOPIMUSPAIKKAA Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa.

Oppisopimuksella opiskellessa olet opiskelusi ajan työsuhteessa työnantajaan, ja olet oikeutettu kunnallisen SOTE-sopimuksen mukaiseen palkkaan ja opit työtehtäviä ja taitoja ammattivaatimuksien mukaisesti työpaikkaohjaajan ja opettajan ohjauksessa työpaikalla.

Oppisopimus on hyvä väylä hankkia lähihoitajan ammattitaito ja työllistyä alalle, jossa työllistymisnäkymät näyttävät tulevaisuudessa erittäin hyville. Oppisopimusopiskelijan tukena on koko opiskeluajan kokenut ja koulutettu työpaikkaohjaaja, joka ohjaa, tukee ja perehdyttää uutta työntekijää.

Tarjoamme sinulle opiskelun ja työsi tueksi moniammatillisen ja osaavan tiimin, positiivisen työilmapiirin sekä tilaisuuden oman osaamisen kehittymiseen turvallisessa ohjauksessa. Oulun kaupungin työsuhteessa olevilla on käytössään kattavat työterveyshuollon palvelut.

AMMATTI JA OPINNOT
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Oppisopimusopintojen kokonaiskesto on opiskelijan aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta riippuen keskimäärin 1,5 - 2,5 vuotta.

Suoritettuasi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaat toimia Valviran rekisteröimänä, nimikesuojattuna lähihoitajana noudattaen alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa. Osaat toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana opit hyödyntämään lähihoitajan työssä hyvinvointiteknologiaa ja kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti. Opit myös huomioimaan potilas- ja asiakasturvallisuuden, toimimaan aseptisesti ja ergonomisesti oikein. Osaamisesi vaihtelee valitsemasi osaamisalan sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Valittavanasi ovat seuraavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena lähihoitajana osaat toimia esimerkiksi kotihoidossa ja hoito- ja hoivakodeissa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaan suuntautuneena lähihoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit mielenterveyspotilaiden ja päihteiden käyttäjien hoitoa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon lähihoitajana osaat ohjata ja hoitaa potilaita terveyspalveluissa. Tarvitset työssäsi vuorovaikutustaitoja, sillä lähihoitajana olet osa työryhmää. Työskentelet esimerkiksi terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa tai kotisairaanhoidossa.

Vammaistyön osaamisala
Vammaistyön osaamisalaan suuntautuneena lähihoitajana hoidat, tuet ja ohjaat vammaisia henkilöitä eri elämäntilanteissa. Tuet vammaisten henkilöiden toimintakykyä yhdessä heidän itsensä, heidän läheistensä sekä muiden ammattilaisten kanssa.

OPISKELIJAVALINTA
Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOE
Osa hakijoista haastatellaan ja kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestää Suomen psykologikeskus. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on maksuton. Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

KIELITAIDON ARVIOINTI
Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Arviointi sisältää kirjallisen ja suullisen osion. Kielitaidon arviointiin tulee erillinen kutsu sähköpostilla. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Mikäli hakija ei osallistu kielitaidon arviointiin eikä pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei voida huomioida opiskelijavalinnassa. Mikäli kielitaidon arvioinnissa todetaan, että hakijan kielitaito ei ole riittävä, häntä ei kutsuta pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen eikä hän ole mukana opiskelijavalinnassa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua (keskimäärin 2-4 päivää kuukaudessa), työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ohjattua- ja itsenäistä opiskelua sekä verkko-opiskelua. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

HAKEMINEN
Oppisopimuskoulutukseen haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/224/2022. Hakemukset on toimitettava 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Koulutukseen valitaan hakemuksen, valintahaastattelun, mahdollisen kielitaitokokeen ja soveltuvuuskokeen kautta 20 opiskelijaa. Opinnot alkavat keväällä 2022.

Lisätietoja

http://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/oppisopimus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat
OSAO:lta lehtorit Merja Savolainen, p. 050 317 4790 ja Tiina Juntunen, p. 050 317 4601 sekä koulutuspäällikkö Sari Veijola, p. 050 317 4929. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@osao.fi.
Oulun kaupungilta puhelimitse ma-to klo 14-16 palvelupäälliköt Maiju Tuisku, ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut, p. 044 703 5801, Tanja Koivisto, erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut, p. 044 703 6243 ja Nina Kinnunen, hyvinvointikeskukset (Tuira, Kontinkangas, Haukipudas, Kiiminki, Kaakkuri), p. 044 703 4899. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat