test
Lähihoitajan sijaisuudet, Kotihoito - Euran kunta

Kotihoidossa tarjolla eri mittaisia sijaisuuksia lähihoitajille tai lähihoitajaopiskelijoille. Tarvetta sekä pidemmille sijaisuuksille että lyhyille 1-3 päivän sijaisuuksille.

Lähihoitajan työ kotihoidossa on asiakkaan kotona tehtävää hoiva- ja hoitotyötä. Työ on luonteeltaan kaksivuorotyötä sisältäen ilta- ja viikonlopputyötä. Kotihoidossa työskennellään pääsääntöisesti itsenäisesti mutta toimitaan silti yhtenä tiimin jäsenenä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) mukainen pätevyys. Arvostamme kuntouttavaa työotetta ja kokemusta vanhuspalveluista. Työssä sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan esimerkiksi kotihoidon uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukainen, 2228,77 €.

Euran kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

kotihoidon esimies Kirsi Nikula, puh. 044 422 4309

Lisätietoja

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Kotihoito

Eura on n. 11 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Terveystie 3, 27510 Eura
Euran kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat